27 Nisan 2011 Çarşamba

Muzaffer Doğanbaş

Doğum Yeri ve Tarihi : Amasya – 1967
Çalıştığı Kurum : Amasya Müze Müdürlüğü
Kadro Unvanı : Müze Araştırmacısı
Mesleği : Sanat Tarihçi
Öğrenim Durumu : Lisans : (1985-1990) Erzurum – Atatürk Üni. Fen-Edb. Fak. Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans (Master) : (2003-2005) Ankara – Gazi Üni. Sosyal
Bilimler Ens. Sanat Tarihi Bilim Dalı
Yayınları :
A. Kitaplar :
1- Amasya Evleri, Doğuş Matbaası, Ankara-1996
2- Mumyalama Sanatı ve Anadolu Mumyaları, Doğuş Matbaası, Ankara-2001
3- Kültürel ve Sanatsal Boyutuyla Amasya, İnkansa Ofset, Ankara-2003
B. Tezler :
1- Amasya II. Bayezid Külliyesi, Lisans Tezi, Erzurum-1989
2- Amasya Müzesindeki Osmanlı Devri Kitabeli Bakır Eserler 15-19. yy.,
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Sos. Bil. Ens., Ankara-2005
C. Makaleler :
1- “Amasya Evleri”, Arkitekt Der., S. 447, (1997), s. 54-58
2- “Amasya Yöresi Kuşevleri”, Arkitekt Der., S. 447, (1997), s. 70-72
3- “Amasya Müzesindeki Mumyalar” , Sanatsal Mozaik Der., S.18, (1997), s. 60-61
4- “Amasya Kral Mezarları” , Sanatsal Mozaik Der., S. 22, (1997), s. 62-65
5- “Amasya Evleri ve Kapı Tokmakları” , Sanatsal Mozaik Der., S. 24, (1997), s. 38-44
6- “Amasya Müzesindeki Mumyalar Ziyaretçileri Hayrete Düşürüyor” , Yenises Der.,S. 24, (1997), s. 20-21
7- “Hamdullah Çelebi Türbesi” Cem Der., S. 77, 1998, (1998), s. 46-48
8- “Baba İlyas Horasanî’nin Bilinmeyen Mezarı” Cem Der., S. 78, (1998), s. 18-19
9- “Amasya Yöresi Ahşap Sanatı” , Sanatsal Mozaik Der., S. 31, (1998), s. 64-67
10- “Amasya Medreseleri” , Arkitekt Der., S. 460, (1998), s. 38-42
11- “Amasya II. Bayezid Külliyesi” , Arkitekt Der., S. 460, (1998), s. 44-49
12- “Piri Baba Türbesi” Cem Der., S. 87, (1999), s. 46-47 ” Cem Der., S. 89, (1999), s. 52-53
14 -“Amasya Evleri” Tarih ve Medeniyet Der., S. 38, (1997), s. 66-70
15- “Amasya Yöresi Kalemişi Bezemeleri” , Tarih ve Medeniyet Der., S. 59, 1999,
s. 68-70
16- “Geleneksel Amasya Çeşmeleri” Arkitekt Der., S. 468, (1999), s. 62-64
17- “Tarih Boyunca Amasya’da Mezar ve Türbe Geleneği” , Arkitekt Der., S. 468, (1999), s. 66-73
18- “Amasya’nın İnanç Turizmine Açılan Kapıları” Arkitekt Der., S. 2000/3, (2000), s. 55-59
19- “Amasya-Özbaraklı Camii” Arkitekt Der., S. 2000/3, (2000), s. 60-64
20- “Amasya Yöresi Ahşap İşçiliği” Arkitekt Der., S. 2000/6, (2000), s. 59-66
21- “Tarih Boyunca Amasya’da Mezar ve Türbe Geleneği” Kardelen Der.,(2000), s.8-10
22- “Amasya’da Medrese Kültürü ve Yeşilırmak Üniversitesi” Kardelen Der., 12 Haziran Özel Sayısı, (2000), s. 20-21
23- “Amasya’nın İnanç Turizmi Potansiyeli” Kardelen Der., 12 Haziran Özel Sayısı, (2000), s. 35-36
24- “Amasya Yöresi Alevi Ziyaretgahları” Hacı Bektaş Veli Araştırma Der., S.17, (2001), s. 105-113
25- “Alevî – İslâm Anlayışında Tevella, Teberra ve Mehdi Kavramları Üzerine” Hacı Bektaş Veli Araştırma Der., S.19, (2001), s. 33-38
26- “Bilinmeyen İki Maktel-i Hüseyin Nüshası” Hacı Bektaş Veli Araştırma Der., S. 20, (2001), s. 27-
27- “Amasya Merkez Kızlar Sarayı 1999 Yılı Kazı ve Çevre Temizlik Çalışmaları” 11. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, (2001), s. 223-234
28- “Amasya Merkez Kurşunlu Mahallesi Temel Hafriyatı Kurtarma Kazısı” 12. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, (2002), s. 63-72
29- “Amasya Hazeranlar Konağı Onarım ve Teşhir-Tanzim Çalışmaları” 13. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, (2003)
30- “Rûmî Hoca Türbesi” Hacı Bektaş Velî Araştırma Der., S. 33, (2005)
31- “Amasya Müzesindeki Yıldırım Bayezid Dönemi Gümüş Definesi” Kubaba Der.,
S. 5, (2005), s. 35-36
32- “Amasya Müzesinde Bulunmakta Olan Peygamberler ve Padişahlar Şeceresi” Kubaba Der., S. 6, (2006), s. 28-36
33- “Amasya Müzesindeki Geç Devir Osmanlı Sancakları” Kubaba Der., S. 7, (2006)
34- “Amasya Merkez Harşena Kalesi Ana Kule 2006 Yılı Kurtarma Kazısı”
Kubaba Der., S. 11, (2007), s. 8-15
35- “Pîrî Baba Velayetnamesi” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Der.,
S. 41, (2007), s. 161-184
36-“Cem Evi Mimarisine Giriş (Amasya Örnekleri)” 2. Uluslararası Türk Kültür
Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, (2007), s. 1517-1530
37- “Amasya Müzesindeki Peygamberler ve Padişahlar Şeceresi” Türk Kültürü ve Hacı
Bektaş Velî Araştırma Der., S. 45 (2008), s. 165-172
D. Tebliğler :
1- “Amasya Yöresi Ahşap Sanatı” VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi,
İstanbul. 08-12 Kasım 1999
2- “Amasya’daki Selçuklu ve Osmanlı Devri Mimari Eserlerindeki Bizans Devri
Yapılarına Ait Devşirme (Şipolien) Malzeme Kullanımı” I. Uluslararası Sevgi
Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul. 25-28 Haziran 2007
Yayınlarının Kaynak Olarak Kullanıldığı Çalışmalar :
1- Prof. Dr. Halit Çal, “Osmanlı Kapı Halkaları ve Tokmakları” Osmanlı Ansiklopedisi, Ankara 1999, C. 11, s. 283, 284
2- Prof. Dr. H. Örcün Barışta, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul’undan Kuşevleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2000, s. 42, 359
3- Yrd. Doç. Dr. Emine Naza Dönmez, “Amasya II. Bayezid Camii Şamdanları ve Üzerindeki Süslemelerin Dönemi İçindeki Üslup Birliği” I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 2. Kitap, s. 1311, 1316, Amasya 2007
4- Yrd. Doç.Dr. Yavuz Bayram – Dr. Avni Erdemir, “Amasya Bibliyografyası Denemesi” I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 2. Kitap, s. 843, 854, Amasya 2007
5- Dr. Harun Yıldız, Anadolu Aleviliği –Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme- s. 134, 209-212, 284, Araştırma Yay., Ankara 2004
6- Özlem Ataoğuz Çal, “Kastamonu Şehri Kapı Halkaları ve Tokmakları” Kastamonu Eğitim Dergisi, C.12, No: 2, s. 487, 489, 492
7- Baki Öz, Dünyada ve Türkiye’de Alevi-Bektaşi Dergâhları, s. 112, 113, 127, 341, Can Yay., İstanbul 2001
Kültür Bakanlığı Temsilcisi Olarak Katılmış Olduğu Yüzey Araştırmaları
ve Kazılar :
A. Yüzey Araştırmaları :
1- Dr. Sema Alpaslan Başkanlığındaki ekip ile birlikte 1999 yılında “Antalya İli ve İlçelerindeki Bizans Dönemine Ait Plastik Mermer – Taş Eserler” konulu yüzey araştırması.
2- Yrd. Doç. Dr. Ali Boran Başkanlığındaki ekip ile birlikte 2001 yılında “Siirt İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması”
3- Yrd. Doç. Dr. Bakiye Yükmen Edens Başkanlığındaki ekip ile birlikte 2001
yılında “Hatay ve Kahramanmaraş İlleri Yüzey Araştırması”
8- Prof. Dr. Mustafa Şahin Başkanlığındaki ekip ile birlikte 2004 yılında “Muğla İli Bodrum İlçesi Gümüşlük Beldesi Myndos Antik Kenti Yüzey Araştırması”
B. Kazılar :
1- Prof. Dr. Elizabeth CARTER Başkanlığındaki ekip ile birlikte “Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Kelibişler Köyü 2005 Yılı Domuztepe Kazısı”
2- Prof. Dr. Guido ROSADA Başkanlığındaki ekip ile birlikte “Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar Beldesi Tyana Antik Kenti 2006 Kazısı”
3- Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Başkanlığındaki ekip ile birlikte “Batman İli Hasankeyf Örenyeri 2007 yılı kazısı”
Amasya Müze Müdürlüğü Başkanlığında Görev Aldığı Kurtarma Kazıları :
1- Amasya Merkez Ferhat Su Kanalı 1997 Yılı Temizlik Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı
2- Amasya Merkez Kızlar Sarayı 1999 Yılı Kazı ve Çevre Temizlik Çalışmaları
3- Amasya Merkez Kurşunlu Mahallesi 2000 Yılı Temel Hafriyatı Kurtarma Kazısı
4- Amasya Merkez İhsaniye Mahallesi 2000 Yılı Temel Hafriyatı Kurtarma Kazısı
5- Amasya Merkez Sofular Mahallesi Osmanlı Hamamı 2006 Yılı Kurtarma Kazısı
6- Amasya Merkez Ziya Paşa İlköğretim Okulu 2006 Yılı Kurtarma Kazısı
7- Amasya Merkez Şamlar Mahallesi 2006 Yılı Kurtarma Kazısı
8- Amasya Merkez Dere Mahallesi Pazar Yeri 2006 Yılı Temel Hafriyatı Kurtarma Kazısı
9- Amasya Merkez Yassıçal – Zeus Stratios Sunağı 2006 Yılı Kurtarma Kazısı
10- Amasya Merkez Kirazlıdere Mahallesi 2006 Yılı Temel Hafriyatı Kurtarma Kazısı
11- Amasya Merkez Harşena Kalesi Ana Kule 2006 Yılı Kurtarma Kazısı
12- Amasya Merkez Harşena Kalesi 2007 Yılı Kurtarma Kazısı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder