23 Mayıs 2011 Pazartesi

Ahmet Nuri GÜMÜŞ (10.09.1960 - 06.02.1964)

1886 yılında AFYON' da doğdu. Halk arasında "Murat Hocazade Hafız Ahmet Efendi" diye meşhur olmuştur. Rüştiye tahsilinden sonra Musamcızade Medresesinden mezun olup, İstanbul Darülfünun Fakültesine gitti. 1. Dünya Savaşında Bağdat cephesinde esir düştü, Hindistan'daki esir kampında ilmi çalışmalarına devam etti. Cumhuriyet devrinde bir müddet (1948 - 1950) Fransızca Öğretmenliği yaptı. Daha sonra geçici vaizlik görevlerinde bulundu. Müftü Hüseyin Fevzi BAYIK'ın emekliye ayrılmasıyla 1960 yılında Afyon Müftülüğüne atanan Ahmet Nuri GÜMÜŞ, bu görevi yürütürken 1964' de vefat etti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder