15 Mayıs 2011 Pazar

Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Sandıklı’da Cumhuriyetin ilanından sonra Özel İdare tarafından şimdiki Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odasının bulunduğu yerde dört yataklı bir dispanser kurulmuş ve bu dispanser zamanın tıbbi aletleriyle donatılmıştır. Dispanser 1941 yılında yanmış, daha sonra hizmetini temin edilen binalarda sürdürmüştür.
Sağlık hizmetleri, 1950 yılında halk tarafından yaptırılan sağlık merkezinde yürütülmüş, 1960 yılında bu merkezde ameliyathane faaliyete geçirilmiştir. Bu merkez, 1963 yılında 20 yataklı Devlet Hastanesi haline getirilmiştir. 1980 yılında halkımızın da katkıları ile yaptırılan ek bina ile yatak sayısı 100 'e çıkarılmıştır. Yatak sayısı, 100 yataklı ikinci ilave binanın hizmete sokulması ile 200 olmuştur.
Hastanede bulunan kadın-doğum, üroloji, dahiliye, göz, kulak-boğaz-burun, genel cerrahi, çocuk nöroloji, fizik tedavi ünitelerinde yılda yaklaşık (100-300) hastaya ayakta, günde yaklaşık (9) hastaya yılda yaklaşık (2.976) hastaya da yataklı olarak hizmet verilmekte, günde (12) böbrek hastasının faydalanabileceği kapasitede (6) adet diyaliz ünitesi de her gün çalışmaktadır.
Acil servisi de olan Hastanede tam donanımlı (3) adet ambulans bulunmaktadır.
Hastahane, 14’ü uzman olmak üzere (29) doktor, (15) sağlık memuru, (42) hemşire, (21) ebe ve (8) hasta bakıcı ile hizmet vermektedir.
Sandıklı’da, ayrıca :
(1) doktor ile (3) hemşirenin hi
zmet verdiği 1 No.lu Sağlık Ocağı,
(3) doktor ile (3) hemşirenin hizmet verdiği 2 No.lu Sağlık Ocağı,
(2) doktor ile (2) hemşirenin hizmet verdiği 3 No.lu Sağlık Ocağı,
(2) doktor ile (3) hemşirenin hizmet verdiği 4 No.lu Sağlık Ocağı,
olmak üzere (4) adet sağlık ocağı bulunmaktadır.
Sandıklı’da ilk eczane Cumhuriyetin ilanından sonra Belediye tarafından açılmış, 1940 yılında şahsa devredilen eczane, bu şahıs tarafından çalışmasını sürdürmüştür. Sandıklı’da halen (19) eczane bulunmaktadır.
Sandıklı şehir merkezinde (15) doktor, açtıkları özel muayene haneleri ile de halka hizmetini sürdürmektedirler.
Sandıklı’da (1) adet tıbbi laboratuvar bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder