30 Mayıs 2010 Pazar

KONYA KAPU CAMİİ


Konya’da merkezde sarraflar (Tevfikiye) caddesi üzerindedir. Asıl adı İhyaiyye olup eski Konya Kalesinin kapılarından birinin çevresinde yer aldığından Kapı Camii adıyla anılır.
Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Bir süre sonra yıkılan bu camiiyi 1811 yılında Konya Müftüsü Esenlilerlizade Seyyid Abdurrahman yenilemiş, 1867 yılında bir yangın, cami ile birlikte bu civarda ki vakıf dükkanları da yoketmiş. Bu olaydan bir yıl sonra camii üçüncü defa yeniden yapılmıştır.
Kapu Camii Konya’da yer alan Osmanlı Dönemi camilerinin en büyüğüdür.


Eski Konyada şehrin iç kalesi ve kalenin dışarıya açılan 12 adet kapısı var imiş. Bu kapılardan biride iç kale surlarının  doğuya açılan kapılarından olan  Telli kapı  adı verilen kapıdır. Bu kapı KAPI CAMİİ önünde bulunduğu için mabet bu kapıya nisbetle meşhur olmuştur. Çevrede attariye çarşısı ile meşhurmuş.
 Konya ve çevresinde dağlar kesif çam ormanları ile kaplı imiş FRİCYA da çam mukaddes sayılmış, kimse çam kesmediği için bütün dağlar çamlarla kaplanmıştır. İşte eskiden Takkeli dağ ve çevresi kesif çam ormanları ile kaplıyken Kapı Camii  yapımında camiinin direklerinin buradaki ormanlardan kesildiği söylenir. Sonrasında osmanlı zamanında madenler işletilmeye başlanınca ormanlar kesilmiş ve dağlar çırılçıplak kalmıştır.
 Bu tarihi bilgiler ışığında Kapı Camii nin tarihden kalan en eski fotoğraflarını koymayı gerekli gördüm

1900 yılların başından Kapı Camii.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder