29 Ağustos 2010 Pazar

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Tarihçe
TC İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999 yılında Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER’ in kurucu dekanlığında faaliyete geçmiştir. Fakültemizin dekanlığını 2004 yılına kadar sürdüren Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER’ den sonra, dekanlık görevine Prof. Dr. Atilla ALTOP atanmış ve 2005-2006 akademik yılına kadar görevine devam etmiştir. 2005-2006 akademik yılında göreve başlayan Prof. Dr. İlhan ULUSAN 2008-2009 akademik yılın sonuna kadar görevine devam etmiştir. 2009-2010 akademik yılında Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK dekan vekili atanmıştır. 2004-2005 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle fakültemizin dekan yardımcılığı görevini sürdüren Yard. Doç. Dr. Cem AKBIYIK’ dan sonra, 2007-2008 akademik yılında dekan yardımcılığı görevine Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK atanmıştır. 2008-2009 akademik yılında ise Prof. Dr. Durmuş TEZCAN diğer bir dekan yardımcısı olarak atanmıştır.
1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında 118 lisans öğrencisi ile eğitim öğretim hayatına başlayan fakültemiz, 2002-2003 akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2003 yılında, Fakültemiz doktora eğitimi yapacak düzeye gelmiştir. Üniversitemizin Şirinevler yerleşkesindeki binasında, Lisans ve İngilizce Hazırlık bölümlerinde 778 öğrenci ile öğretime devam edilmektedir.
Kuruluşundan günümüze uzanan süre içinde; üst düzeyde, çağcıl bir hukuk eğitimi vermek fakültemizin amacını oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Hukuk Fakülte’sinde büyük önder Atatürk’ün çağdaş batı uygarlığına ulaşma ereği doğrultusunda; temeli insan hakları, laiklik, kişi hak ve özgürlükleri, parlamenter demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü, sosyal haklar ile bütün bu değerleri kucaklayan hukuk devleti ilke ve düşüncesi çağcıl eğitim anlayışının esaslarını göstermektedir.
Hukuk Fakültesi’nde uygulanan nitelikli hukuk eğitimi denildiği zaman bundan sadece mevzuatın öğretilmesi anlaşılmamalıdır. Bu eğitim tarzının ötesinde; eğitimin esası; ezbercilikten uzak davranan, hukuki olayları ve sorunları aklın, mantığın ve vicdanın terazisinde tartabilen, yorum yapma yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip dengeleyebilen, insan hakları ve hukuk devletini gözeten hukukçuları yetiştirmek olarak tanımlanmak gerekir.
Kurulduğundan bu yana yoğun bir biçimde ulusal ve uluslararası planda çeşitli düzeyde akademik sempozyum, kolokyum ve diğer toplantılar düzenleyen Hukuk Fakültemiz 2004 yılından beri Avrupa Birliği Projesi olan Erasmus/Socrates değişim programıyla, Yıllık Yaz Akademisi etkinliğiyle öğrencilere uluslararası eğitim olanaklarından yararlanmayı da sağlamaktadır. İngilizce Hazırlık Programının yanısıra lisans eğitim içinde “Hukuk İngilizcesi (Legal English)" dersi okutulduğu gibi gönüllü öğrencilere Almanca Dil Dersi uygulaması da sürdürülmektedir.
Yüksek Lisans ve Hukuk Doktorası lisansüstü programlarını başarıyla uygulayan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hakim, savcı, avukat gibi mesleklere mensup hukukçular lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedirler.
İlgili Kişi :
Adres1 :İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adres2 :Bakırköy / İstanbul
Posta Kodu :34156
Telefon :0 212 498 45 00
Faks :0 212 551 93 06

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder