31 Ağustos 2010 Salı

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

 

 

 


Tarihçe
1926 yılında İstanbul Üniversitesi (İstanbul Dar-ül Fünun’u) - Fen Fakültesi'nde oluşturulan Makine-Elektrik Enstitüsü, 1934 yılında Yüksek Mühendis Mektebi'ne, bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Elektro-Mekanik Şubesi olarak bağlanması ile Elektrik Mühendisliği Bölümü'nün başlangıcı oluşmuştur. Bu şube, ilk mezunlarını İstanbul Dar-ül Fünun’undan gelen ve intibakları yapılan öğrenciler olarak 1936 yılında vermiştir.
PTT idaresinin mühendis gereksinimini karşılamak üzere 25 Mayıs 1935 tarihinde yasalaşan “Yüksek Mühendis Mühendis Mektebi Nizamnamesi” ile bir “Muhabere İşleri Şubesi kurulmuş ve bu şubenin başına Ord. Prof. M. Emin Kalmuk getirilmiştir. 1937 yılında Elektro-Mekanik Şubesi’nin Elektrik Şubesi ile Muhabere Şubesi birleşmiş ve Elektrik-Muhabere Şubesi şeklinde örgütlenmiştir. 1938 yılında Elektrik-Muhabere Şubesi Elektrik Şubesi ismini almıştır. 1941 yılında yayınlanan 4121 sayılı yasa ile Yüksek Mühendis Mektebinin adı Yüksek Mühendis Okulu’na dönüştürülerek Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. Daha sonra 1944 yılında TBMM’nin kabul ettiği 4619 sayılı yasa ile Yüksek Mühendis Okulu’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesi sırasında Elektrik Şubesi de Elektrik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Biri Kuvvetli Akım (Elektrik Mühendisliği) diğeri de Zayıf Akım (Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği) olmak üzere iki öğretim verecek şekilde kurulan Elektrik Fakültesi, beş yıllık öğretim yaparak Elektrik Yüksek Mühendisi ünvanıyla mezunlar vermiştir. 1969 yılında öğretim süresi dört yıla indirilmiş ve mezunlarına Elektrik Mühendisi ünvanı vermeye başlamıştır. Yüksek Mühendis ünvanı ise dört yıllık lisans öğretiminden sonra sürdürülen yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlayanlara verilmektedir.
1954 yılında kurulmuş olan Maçka Teknik Okulu Elektrik Şubesi de Elektrik Fakültesiyle içiçe sürdürülen dört yıllık bir öğretimle Elektrik Mühendisi yetiştirmiş, 1969 yılında Okul Maçka Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülmüş, bu yeni fakültenin Elektrik Mühendisliği Bölümü daha sonra Maçka Elektrik Fakültesi biçiminde örgütlenmiştir. Maçka Elektrik Fakültesi 1982 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi’ne katılmıştır.

Aynı süreç içerisinde, İTÜ Elektrik Fakültesi’nin Zayıf Akım Kolu yerine Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Kuvvetli Akım Kolu yerine Elektrik Mühendisliği Bölümü kurulmuş, bunların yanısıra çağın gelişmeleri doğrultusunda bir de Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü oluşturulmuştur. O zamana kadar mevcut olan kürsüler de kısmen birleştirilerek bu bölümlerin Anabilim Dalları kurulmuştur. 1983 yılında Fakülte’nin adı Elektrik-Elektronik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde Elektronik, Haberleşme, Elektomagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Devreler ve Sistemler Anabilim Dalları olmak üzere dört, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde Elektrik Tesisleri ve Elektrik Makinaları Anabilim Dalları olmak üzere iki, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde de Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Bilgisayar Anabilim dalları olmak üzere iki anabilim dalı, tüm Fakülte’de sekiz Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Lisansüstü çalışmaları da İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü altında Fakülte bölümlerinin birer anabilimdalı olarak gösterilmesiyle Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları çerçevesinde sürdürülmüş, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’na bağlı olarak bir de Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı açılarak yürütülmüştür.
1996 yılında başlayan yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda program içeriklerinde yeni düzenlemeler yapılmış, yeni yapılanma sürecinde 1998 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kurulmuş, 1999 yılında da Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Elektrik Mühendisliği Bölümü’ne bağlanmıştır. Yine, bu yeniden yapılanma ve düzenleme çalışmaları sonucunda Fakülte’nin beş ayrı programda eğitim ve öğretim vermesi kararlaştırılmıştır. 2001 yılı’ndan bu yana üç yeni lisans programına; Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği Lisans Programları’na öğrenci alınmaktadır ve bu programlar ilk mezunlarını 2005 Bahar yarıyılı sonunda vereceklerdir. Daha önce de varolan Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programları ile birlikte Fakülte’de toplam beş eksende eğitim ve öğretim verilmektedir. Fakülte Programları ABET sürecinden geçmiştir ve 2005 yılında akreditasyon alacaklardır.
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’ne bağlı olarak öğretime yeni başlayan diğer bir lisans programı da İstanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New York’a (SUNY) bağlı Binghamton Üniversitesi arasında yıl paylaşımı esasına dayalı ve Bilişim Sistem ve Teknolojileri alanında mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan Information Systems Engineering ya da Türkçe adıyla Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programıdır. Dili İngilizce olan bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Diploması ve Binghamton Üniversitesi Bilişim Sistemleri Lisans Diploması sahibi olacaklardır.
2002 yılında tüm İTÜ’de Yüksek Lisans ve Doktora Programları’nın yenilenmesi için çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar sırasında Fakülte Bölümleri’ne ilişkin Yüksek Lisans ve Doktora Programları da yeniden düzenlenmiştir. Fakülte’nin Bölümleri, 2002 yılından bu yana İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları’nı ve Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı sürdürmektedirler.
Yukarıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programları dışında Fakülte öğretim üyeleri İTÜ Bilişim Enstitüsü kapsamında yürütülen DPT Mühendislikte İleri Teknolojiler Yüksek Lisans ve Doktora Programları çerçevesi içerisinde açılan Bilgisayar Bilimleri, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama, Enformasyon Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programları’nın ve Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı’nın yürütülmesinde geniş ölçüde katkıda bulunmaktadırlar.
İlgili Kişi :
Adres1 :İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Adres2 :Maslak/İstanbul
Posta Kodu :34469
Telefon :+90 212 285 3338
Faks :

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder