21 Şubat 2011 Pazartesi

Sadi Çelebi

(?- 1539)

Din adamı, şair. Daday İlçesi’nde doğdu.Çocuk yaşta İstanbul’a gitti. Babası bir din adamıydı, oğlunu da yetiştirdi. Sonraları samsunî Mehmed Efendi’den ders alarak müderris oldu. İstanbul’da Başçı İbrahim, Edirne’de Taşlık, İstanbul’da Mahmud paşa ve Sahn-ı Seman medreselerinde öğretmenlik yaptı. Kemal Paşazade’nin ölümü üzerine 1534’te şeyhülislamlığa getirildi. Tarih alanında da çalışmalar yapan, şiirler de yazan Sadi çelebi’nin en önemli yapıtı Kadı Beyzavi tefsirine yazdığı hâşiye’dir. Ayrıca Şehrü Mutasarri’l Hidâye ve Hâşiye ale’n-Nikâye adlı iki yapıtı bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder