22 Şubat 2011 Salı

Galatasaray Hamamı


Galatasaray Hamamı, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Galatasaray mevkiinde bulunur. Galatasaray Külliyesi ile beraber II. Beyazıt tarafından 1481 yılında yaptırılmıştır. Hamam, Kuloğlu Mahallesi’nde Turnacıbaşı Sokağı ile Çapanoğlu Sokağı’nın kavşağında yer alır.

Günümüzdeki Galatasaray Çarşı Hamamı’nın III. Ahmet devrinde, Galatasaray İçoğlanları Kışlasının tamiri sırasında yapıldığı söylenmekteysede; bu söylentinin asılsız olduğunu iddia eden bazı araştırmacılar, hamamın Külliyeye ait bir yapı olduğunu öne sürmekteler.

Galatasaray Hamamı, 1965 yılında restore edildiği zaman; camekân kısmı beton olarak yapılmış, orta yere mermerden bir fıskiye yerleştirilmiş, hamam duvarlarından bir bölümü çini ile kaplanmış ve hamama küçük bir kadınlar bölümü eklenmiştir.

Hamamdaki Camekân’dan soğukluğa girilir. Burada, yedi kurnadan müteşekkil keselikler vardır. Soğukluktan, harareye geçilir ve hararenin tepesi büyük bir kubbe ile örtülüdür. Hararede; bir göbek taşı, kapının iki yakasında da üstü kubbeyle örtülü iki halvet ve ayrı boylarda, on beşten fazla kurnası olan, altı sofa mevcuttur.
Onarım ve restorasyonlarla bu güne gelmiş eser, yerli ve yabancı müşterilerine günümüzde de hizmet etmeye aralıksız devam etmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder