6 Kasım 2018 Salı

Cennet, Cehennem ve Arâf Nedir?

CENNET: Manası bahçedir.
8 katı olan Müslümanlar için ebedi mükâfat yeridir.
Allah, Arş ve Kürsi'nin altında, 7 kat göklerin üstünde, Arşın nuru ile birbirinden yüksek 8 cennet yaratmıştır.
En yüksek olanı Allah'ın görüleceği ADN cennetidir.
Bu cennet hepsinden yüksek ve şereflidir.
Cennetin toprağı misk, taşı cevher, bitkisi zaferandır.
Cennette ayrıca nehirler de vardır.

1.CENNET: Beyaz inciden olup, adı DARÜ'L CELAL dir.
2.CENNET: Kırmızı yakuttan olup, adı DARÜ'S SELAM dır.
3.CENNET: Yeşil zebercetten olup, adı CENNETÜ'L ME'VA
4.CENNET: Sarı mercandan olup, adı CENNETÜ'L HULD dur.
5.CENNET: Beyaz gümüşten olup, adı CENNETÜ'L NAİM dir.
6.CENNET: Kırmızı altından olup, adı CENNETÜ'L FİRDEVS
7.CENNET: Sarı miskden olup, adı CENNETÜ'L KARAR dır.
8.CENNET: Eldeğmemiş inciden olup, adı CENNETÜ'L ADN

CEHENNEM: Manası derin kuyudur.
Cehennemin 7 kapısı vardır.
7 katı olan Cehennem, kâfirler ve münafıklar için ebedi; günahkâr Müslümanlar için geçici süre azap yeridir.
Cehennemde; gök gözlü, sağır ve merhametsiz zebaniler vardır.
Baş zebaninin adı MALİK dir.
Cehennem'in 7 tabakası vardır. Bunların her birine Dereke denir.

1.DEREKE (TABAKA): Adı CEHENNEM dir. Günahkâr müslümanların azap yeridir.
2.DEREKE (TABAKA): Adı SAİR dir. Hıristiyanların azap yeridir.
3.DEREKE (TABAKA): Adı SEKAR dır. Yahudilerin azap yeridir.
4.DEREKE (TABAKA): Adı CAHİM dir. Şeytanların ve dininden dönenlerin azap yeridir.
5.DEREKE (TABAKA): Adı HUTAME dir. Kâfirlerin ve yecüc mecüc ün azap yeridir. GAYYA KUYUSU bu 5. tabakadadır.
6.DEREKE (TABAKA): Adı LEZİ dir. Sihir, büyü yapanlar ve putperest ile ateşe tapanların azap yeridir.
7.DEREKE (TABAKA): Adı HAVİYE dir. Allah’ı inkâr edenlerin ve münafıkların azap yeridir.

Birçok azap çeşitleri vardır.
Birkaçı şöyledir:
1. Soğukla azap,
2. Yılan akrep gibi hayvanların sokması,
3. Başına topuzlarla vurmak,
4. Aç bırakmak,
5. Zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak,
6. Vücutları büyültülerek azabın şiddetlendirilmesi,
7. İrinli su içirmek,
8. Gayya kuyusuna atmak,
9. Uçurumlardan yuvarlamak,
10. Zifiri karanlıkta azap,
11. Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak,
12. Azapların her gün katlanarak çoğaltılması,
13. Sonsuza kadar azap edilmesi.

ARAF: Araf, cennet ve cehennem arasında olan bir yerdir.

Araf denilen yere dört türlü insanın gireceği söylenir.

1)Kendilerine peygamber gönderilmeyen, iki peygamber arasında gelip geçen ve bu sebeple Allah'ın davetini işitmeyenler.
Mecnun (deli) olanlar.

2)İyiliği ve kötülüğü (hayır ile şerri) denk gelenler

3)Kâfirlerin buluğ çağına ermeden ölen çocukları

4)Ana ve babasına asi olup, fakat sonradan şehit olarak ölenler

Bunlar cennete bakıp, nimetleri gördükçe ağlarlar; cehenneme bakıp, azabı görünce de sevinirler.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder