18 Ağustos 2023 Cuma

Fatma Hatun Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Fatma Hatun, Sinan Paşa, Hasan Paşa Türbeleri
Fatma Hatun Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Sinan Paşa Türbesi'nin solunda, Hasan Paşa Türbesi'nin ise ön tarafında yer almaktadır.
Sekizgen planlı türbe 1585'te Karaman Beylerbeyi Murad Paşa'nın kızı Fatma Hâtun için yaptırılmıştır.
Kapının söveleri ve basık kemeri mermerden olup üzerine ters-düz lâle motifleri işlenmiştir. 
İç kısmı kalem işi süslemelerle tezyin edilen sekizgen planlı türbenin on altıgen kasnak üzerine oturan kubbesi kurşun kaplıdır. 
Kubbe geçişlerinde madalyonlar içerisinde "Besmele, Allah, Muhammed, Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"isimleri yazılıdır. 
Türbede Fatma Hatun'a âit mermer mezar sandukası bulunmaktadır.
Türbenin batı cephesinde dikdörtgen, onun üstünde de dairevi bir pencere bulunmaktadır. 
Diğer üç yönünde üstte olmak üzere birer pencere açılmıştır. 
Batı yönde bulunan söveleri beyaz ve kurşunî mermerden yapılan kapısının üzerinde yapım kitabesi yer alır.
Fatma Hatun Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder