3 Ağustos 2023 Perşembe

Allah’ın emriyle ve izniyle oğlancık dirildi!

Zamanın birinde Konya’da taun (veba) salgını oldu. 
Pir Ebi Sultan’ın iki oğlu da taundan öldü. 
Derken üçüncüsü de tutuldu, birkaç gün yattı, sonunda o da can verdi.
Çocuğu teneşire koyup yıkarlarken Pîr Ebi eve girdi, baktı ki, hatunu pek acıklanmada, çok ağlamada. 
Hemen dışarı çıktı, oğlunun yanına gitti, yüzünü göğe çevirdi:
-İlâhi! İkisini aldın, birini bize bağışla! diye dua edip Besmele çekti, oğlunun eline yapıştı:
-Kalk oğul! dedi.

Allah’ın emriyle, Allah’ın izniyle oğlancık dirildi, ayak üstüne kalktı.
Pîr Ebi çocuğu aldı, kadınına götürdü ve:
-Biz sabrettik amma, senin sabrın olmadığından, Allah’a yalvarıp niyaz ettik; lütfetti, kerem etti, niyazımızı kabul etti, oğlancığına hayat verdi, bağışladı bize, dedi.

Bu olay üzerine Konya halkı, Pîr Ebi Sultan’a pek ziyade bağlandılar.


        Kaynaklar:

  1. Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s. 94.
  2. http://konyaninalimvehocalari.konyacami.com/pirebi-sultan/#:~:text=Pirebi%20Sultan%20%7C%20Konya'n%C4%B1n%20Velileri%2C%20Alimleri%20ve%20Hocalar%C4%B1&text=Rivayetlere%20g%C3%B6re%20Pirebi%20Sultan%2C%20Hoca,s%C4%B1nanm%C4%B1%C5%9F%20bir%20ermi%C5%9F%20oldu%C4%9Funa%20inan%C4%B1l%C4%B1r.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder