25 Kasım 2011 Cuma

Esgher Sinagogu, Beyoğlu, İstanbul

İnşa tarihi bilinmeyen bu Sinagogun mimari yapısına bakarak 19.yüzyılın ilk yarısına ait olduğunu söyleyebiliriz.

Deniz kıyısına yakın bir yerde inşa edilmiş olan bu mabedin gizli bir tünelle Hasköy’ün iç mahallelerine bağlı olduğu rivayet edilirdi. Hahambaşılığın 28 Temmuz 1948 tarihli bir raporundan anlaşıldığı üzere zift deposu olarak kullanılmak üzere Suphi ismindeki bir şahısa devredilmiş, daha sonra da dökümhane olarak kullanılmıştır.

Haliç sahil düzenlemesi sırasında dört duvarı kalmış olan bu yapı korumaya alınmış bir müddet sonra bu duvarlar da yıkılarak binadan günümüze hiçbir iz kalmamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder