29 Kasım 2011 Salı

Or Hodeş Sinagogu, Beyoğlu, İstanbul

1897'de Hahambaşılığın "Galata ve Beyoğlundaki Polonyalı Musevilere ait bir mabet ve okullarının bulunmadığı" gerekçesiyle müracaatları olumlu karşılanmış ve gerekli izin verilmiştir. Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Zürefa Sokak’da arsa satın alınarak küçük bir Sinagog inşa edilmiştir.
Sinagog’un bir kısmı da küçük bir İhtiyarlar Yurdu olarak kullanılmıştır. Daha sonra İstanbul’da Eskenaz nüfus azaldığından bina Sefaradlara tahsis edilmiş bir süre sonra da çevrenin yozlaşmasından ötürü terk edilerek Hahambaşılığın aldığı karar ile 1985'de satılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder