22 Kasım 2011 Salı

Naile Sultan Korusu, Beşiktaş, İstanbul

Naile Sultan Korusu, İstanbul'da Beşiktaş ilçesinde yer alan bir korudur. İstanbul Boğazı kıyılarında, Ortaköy-Kuruçeşme semtleri arasında yer alır. Kuzeyde Naciye Sultan Korusu, kuzeydoğuda Halide Hanım Korusu, doğuda Muallim Naci Caddesi (Defterdar Burnu) güneyde Emin Vafi Korusu ve batıda Portakal Yokuşu ile komşudur. Kuzeydoğusunda dik yükseltiler bulunan korunun tepelerinde ise geniş düzlükler bulunur. Yüzölçümü 4.9 hektardır.

Korunun ilk sahibi, Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamit'in kızı Naile Sultan'dır. Koru içinde, kendisi için yaptırdığı büyük bir konak yer almaktadır. Bu konak günümüze de ulaşmış olup Naile Sultan Konağı olarak adlandırılmaktadır. Cumhuriyet kurulduktan sonra Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmanî'nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun Maddesi uyarınca Naile Sultan da tüm Osmanlı Hanedanı üyeleri gibi yurtdışına sürgüne gönderilmiştir. 1952 yılında Türkiye'ye döndüğünde, sahibi olduğu mülkleri satışa çıkarmış; koruyla birlikte içindeki yapıları dönemin tüccarlarından Namık Özsoy adlı bir kişiye satmıştır.

Günümüzde de özel mülk olan koru, halka açık değildir. Koruda en sık görülen ağaçlar arasında fıstık çamı, kızılçam, selvi, mahlep, atlas sediri, cehri, ıhlamur, çiçekli dişbudak ve manolya sayılabilir. Korunun iç bölümlerine 80'li yıllarda lüks köşk ve villalar yapılmış; Naile Sultan Konağı da bakıma alınmıştır. Koru içindeki sitelere hem sahilyolundan, hem Portakal Yokuşu'ndan ulaşılabilir.
Ortaköy-Kuruçeşme arasında,sahilden kuzeybatıya doğru yükselen oldukça dik eğimli bir yamaçtadır.

II. Abdülhamid’in kızı olan Naile Sultan (1884-1957) 1952 de Türkiye’ye döndükten sonra içerisinde köşkünün de bulunduğu bu araziyi kumaş tüccarı Namık Özsoy’a satmıştır. 1980'li yılların başında ne yazık ki burası da büyük bir yıkıma sahne olmuş koruluğun büyük bir kısmında arazi açılarak içerisine iki katlı villalar yapılmıştır.

4,9 hektarlık bir alanı kaplayan koru arazisinden günümüze gelebilen az miktarda fıstık çamları, kızıl çam, mavi atlas sediri, cehri, servi, mahlep, çiçekli dişbudak ve manolya ağaçları kentleşmeye karşı direnebilmeyi başarmışlardır.


İSTANBUL'DAKİ DİĞER KORULAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder