25 Kasım 2011 Cuma

Maalem Sinagogu, İstanbul

Keçeci Piri Mahallesi Harap Çeşme Sokağındaki bu Sinagog 1905'de yanmış ve yenilenmiştir. Dışarıdan geniş ve yüksek bir bahçe duvarının çevrelediği bina, küçük dikdörtgen bir yapıya sahiptir.

Maalemi diğer Sinagoglardan ayıran bir takım özellikleri vardır. Bunlardan en önemlisi Ehal’i’ güneye bakacak şekilde olması lazım gelirken güney-kuzey yönüne yerleştirilmiş olmasıdır. Bunun da nedeni 1804 ve 1832'de tamirlerinde Osmanlı Devletinin hassa mimarları tarafından gerçekleştirilmesi olabilir. III Selim devrindeki Ekim 1804 onarımının mimarı Hassa başmimarı İbrahim Kâmi Efendi,1832 de II.Mahmud dönemi tamirinin de mimarı Abdülhalim Efendidir. İbadet mekanını örten kırma çatı altındaki kubbe, kadınlar mahfelindeki kafesler Osmanlı üslubundadır.

Sinagog’un 1912'deki Hahamı Abraham Mazaltop’dur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder