24 Haziran 2011 Cuma

Erbaa'da Büyük Baş Hayvanlar

Büyük baş hayvanlardan en çok sığır beslenir. Manda besiciliği eskisi gibi pek o kadar önemli değildir. Yöreye has sığır cinsleri yanında, daha verimli kültür ırkları da yavaş yavaş yayılmaktadır. Böylece gelişigüzel bakımla günlük 4-5 Kg. Süt alınan inekler yerine bakımlı, ıslah edilmiş, iyi cins inekten günlük 20-30 Kg. süt almak imkanı doğmuştur. Yörede üç cins sığır hayvanı görülür. Birincisi halkın "Kara Sığır" dediği yerli siyah ırktır. En az verimli olmasına rağmen, en fazla beslenen sığır cinsidir. Ufak cüsseli olduğundan genellikle orman köylerinde beslenmektedir. ıkincisi Karadeniz bölgesine has olan jersey (sarı inek) sığır ırkıdır. Yerli siyah ırktan sonra bölgede hakim ırktır. Genelde verimi yüksek, ufak cüsseli hayvanlardır. Üçüncüsü süt için beslenen Holstein (Siyah-Beyaz Alaca) ineklerdir. Daha çok Erbaa merkez, Değirmenli, Çevre -su, Aşağı Çandır, Çalkara, Karayaka, Salkımören, Ballıbağ, Üzümlü, Bağpınar, Yoldere, Doğanyurt köylerinde besiciliği yapılmaktadır. Kar amaçlı besicilik genellikle Çevresu köyünde yaygındır. Bu köyle birlikte Aşağı Çandır, Bağpınar, Çalkara ve Koçak köylerinde 10'a yakın aile bu amaçla besicilik yapmaktadır. Besicilik yapanların en çok sıkıntıları, ürettikleri sütün gereği gibi değerlendirilemeyişidir. Çünkü ilçede henüz bir süt işletme tesisi yoktur. Ancak bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder