24 Haziran 2011 Cuma

Erbaa'da Orman Sanayi

Orman, en önemli yer üstü zenginliklerimizden birisidir. Bu tabi varlığımızın beşikten mezara kadar bir çok faydalan vardır. Odun, kereste, selüloz, palamut, reçine ve mazı gibi ürünlerle doğrudan faydalar sağlandığı gibi, erozyonu önlemesi ve selleri durdurması ile de dolaylı faydalar sağlamaktadır. Ayrıca orman, yer üstü ve yer altı sularını depolar, toprak kaymalarına, çığ ve rüzgarlara engel olur. Havayı temizler, av hayvanlannı barındırır, çevreyi güzelleştirerek gezi ve eğlence imkanları sağlar.


Erbaa topraklarının önemli bir bölümünü ormanlık alanlar oluşturur. Yüzyıl öncesinde daha geniş alan kaplayan bu ormanlar, olumsuz insan etkileri sonucu büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bazı kesimler tümüyle çıplaklaşmış, koruların bir bölümü bozuk korulara, baltalıkların bir kısmı da bozuk baltalıklara dönüşmüştür. Son verilere göre 116376 Hektar olan bölgenin 41000 Hektar civarında koru ormanı, 18000 Hektar civarında baltalık ormanı bulunmaktadır. Buna göre Erbaa'nın % 50' lik bir kısmı ormanlarla kaplıdır. Ülke topraklarımızın ancak % 30'nun ormanlık ve fundalık alanlar olduğu düşünülürse bu oranın Erbaa için büyük bir rakam olduğu ortaya çıkmaktadır. Kayın (gürgen), bölgede yetişen en yaygın ağaç türüdür. Kayından başka meşe, kızılcam, sarıçam, karaçam ve dağ kavağı gibi ağaç cinsleri bulunmaktadır. Ayrıca nesli tükenmekte olan karaağaç, çınar (kavlağan) ve pelit gibi ağaçlara tek tük rastlanmaktadır. Mevcut ormanın bakımı, kontrolü ve istihsali (Üretimi) devlet tarafından yapılmaktadır. Kontrol ve yönetimi güçlendirmek maksadıyla daha önce Niksar Orman ışletme Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Erbaa Orman ışletme şeflikleri 02.01.1991 tarihinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanarak "Erbaa Orman ışletme Müdürlüğü" ihdas edilmiştir. Müdürlük bünyesinde Erbaa, Çatalan, Çatakdere Orman ışletme şeflikleriyle Ağaçlandırma şefliği bulunmaktadır.

Bu maksatla, ürünlerin gerektiği gibi korunabilmesi için Hacıali, Kızılotlu, Hodaypınarı, Sancar ve Karayaka olmak üzere beş adet orman ürünleri deposu tesis edilmiştir. Bu depolarda saklanan ürünlerin bir kısmı açık artırmalı satışlarla mahalli ihtiyacın karşılanması için kerestecilere, bir kısmı zati yapacak olarak orman köylüsüne, bir kısmı da devlete ait Orman Ürünleri Sanayi Fabrikalarına satılmak suretiyle değerlendirilmektedir. Yakacak odunlardan-baltalık ormandan-köy kesim düzeni şeklinde istihsal edilenlerin % 6O'ı maliyet üzerinden bedelini yatırmak suretiyle üreticilere köylü pazar satışı olarak verilmekte, bir kısmı belediyeye, bir kısmı teşkilat mensuplarına tahsis edilmekte, fazlalıklar ise yine açık artırmayla satılmaktadır. Ormandan bu kadar ürünün tüketimi yanında bir takım fıstıklama ve ağaçlandırma çalışmaları da sürdürülmektedir, Mürüs Orman ıçi Ağaçlandırma Projesi dahilinde 405 Hektar, Avcıdere Orman içi Ağaçlandırma projesinde 1068 Hektar, Karayaka Toprak Muhafaza Erozyon Sahası Projesinde 1337 Hektar alan ağaçlandırılmıştır. Mürüs Projesi Doğanyurt, Yoldere, Eryaba, Çamdibi, Gümüşalan ve Yaylalı köyleri sınırlarında, Avcıdere Projesi Tepekışla, Bölücek, Çakır, Ağcalan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder