24 Haziran 2011 Cuma

Erbaa'da Tütüncülük

Erbaa Tütüncülüğü Tütünün Erbaa'nın verimli topraklarıyla ne zaman tanıştığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1800'lü yıllardan itibaren yöre halkının tütün ziraatiyle uğraştğı sanılmaktadır. Bölgede yetişen tütünün orijinal adı Erek-Topbaş tütünü iken Erbaa asına önceleri Taşova denmesinden dolayı yetiştirilen ürün; tütün literatürüne "Tava Tütünü" olarak geçmiştir. Amasya'ya bağlı Taşova ilçesiyle ilgili değildir. Incak 30 sene öncesine kadar bölgeye has Erek-Topbaş (yani Taşova) tütünü diye üretilen tütün, gerek ekicinin bilinçsizliği ve yeterince bilgilendirilemeyişi, gerekse etkenler dediğimiz tabiat şartlan nedeniyle bu gün orjinalliğini kaybetmişitir.Ortaya Erek-Topbaş, Samsun, Bursa, Bafra tütünleri karışımı bir tip çıkmıştır. şu anda Tekelce alınan tütünlerin ancak onda biri orijinal Erek-Topbaş (Taşova) tipi tütündür. Bu haliyle bile tütünlerimiz küçük yapraklan, aromatik kokulan, yüksek yanma kaabiliyetleri ile üretim ve ticareti yapılan tütün tipleri arasında müstesna bir yer tutmaktadır. Son yıllarda deneme mahiyetinde bir kaç tarlada Virginia tütünü de yetiştirmektedir.Erbaa topraklarının yaklaşık 5-6 bin hektarı (50-60 bin dönüm) tütün için ayrılmaktadır. Bu sahanın bir kısmı taban, bir kısmı kır taban arazidir. Üretilen rekolte dönüm başı ortalama 80 kg. verimle dört ile beş milyon kg. arasında değişmektedir. Bu-na göre yaklaşık onbirbin aile geçimini tütünle temin etmektedir. Böylece Erbaa ekonomisine sırf tününden yıllık 15-20 milyon dolarlık bir girdi sağlanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder