24 Haziran 2011 Cuma

Erbaa'da Tarım

Erbaa, öteden beri bir tarım beldesidir. Tarım, Erbaa ekonomisinin temelidir. ılçenin doğal yapısı, iklimi, önemli su kaynakları ve verimli toprakları; turunçgiller dışında orta iklim kuşağı bitkilerinin hemen hemen tamamının yetişmesine elverişlidir. Bu yönüyle tarımsal potansiyeli oldukça yüksektir. Tokat ilinin bitkisel üretim değerinin % 25'i Erbaa'dan sağlanmaktadır. Erbaa'nın bu bakımdan Tokat ve Türkiye tarımı ve ekonomisinde ayrı bir yeri vardır. Denizden yüksekliği 195 m. ye kadar inen bu çok verimli beldede ülkemizde yetişen pek çok bitkinin üretimi yapılabilmektedir. ıncir ve zeytin ağaçları ovada hemen göze çarpanlardandır. Tütün, üzüm, hububat, baklagiller, sebzeler, meyve çeşitleri üretilmekte, pamuk yetiştirmek bile imkan dahilindedir. Hatta bazı tarihi kaynaklarda pamuk, Erbaa'nın yetiştirdiği ürünlerin başında sayılmıştır (156). Erbaa'nın sahip olduğu iklim şartları ikinci bir ürün yetiştirmeye de elverişlidir. Önceleri tahıl ürünlerinin yanısıra afyon ve keten gibi ürünler de yetiştirilmesine rağmen, şu anda üretimi yasaktır.Eskiden ilkel metodlarla yapılan tarım işçiliği, bugün yerini modern usullere bırakmıştır. Yine de yukarı orman köylerinde, arazinin makinalaşmaya el vermediği kesimlerinde kara saban, çitçinin vazgeçilmez parçasıdır.

Erbaa, konumu itibariyle tarım konusunda iki kesime ayrılır. Birincisi ova kesimidir. Tarlaların çok geniş yer tuttuğu, tarımın daha ziyade motor kuvvetiyle ve gittikçe daha fazla oranda sulama ile yapıldığı alanlardır. Bu kesim Kelkit ve Tozanlı çaylarının kuzey ve güneyi boyunca uzanan verimli topraklardır. Genel olarak "Erbaa Ovası" adı verilen bu topraklar, Orta Karadeniz Bölgesinde hatırı sayılan ovalardandır. Çünkü bu ova yetiştirdiği ürünlerle, kendisinden bir kaç kez daha büyük ovaların gücüne sahiptir. Bu haliyle sadece ilçenin 100 bini aşan nüfusunu değil, çevredeki ilçelerden gelen nüfusun bir bölümünün de karnını doyurmaktadır (157). ıkincisi; ormanlar, dağ otlakları ve ekim dikim yapılan dağınık tarlalardan oluşan dağlık kesimdir.Ova kesiminde en belirgin konu sudur. Uzun süren yaz sıcaklarında yağmurun bazen yetersiz kalması, sulu tarım yapan kesimi sıkıntıya sokmaktadır. Erbaa'da 12 bin Hektar civarındaki arazi sulanabilir niteliktedir. Bu miktarın % 9O'ı modern usullerle sulanabilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder