19 Şubat 2012 Pazar

İmam-ı Azam: Beni Sultanın Gaspetmediği Yere Defnedin

Hanefi Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Hicri 150 yılında zehirlenerek öldürüldüğü rivayet edilir. Ebu Hanife'nin, Halife Ebu Cafer el-Mansur'un kadılık teklifini kabul etmeyince kırbaçlandığı ve hapse atıldığı zikredilir. Onun hapisteyken mi, yoksa hapisten çıktıktan sonra mı öldüğü ihtilaflıdır. Ebu'l-Arab Muhammed ibnu Temimi (Ö. 333), Kitabu'l-Mihen adlı eserinde, "Bana bildirildiğine göre, Ebu Hanife, Ebu Cafer el-Mansur'un talebi üzerine yanına gitti, içeri girdi. Mansur onun için zehirli bir süt hazırlatmıştı.
Ebu Hanife yanına oturunca Mansur sütü getirterek içmesini istedi. Ebu Hanife yaşlılığından dolayı sütün midesine dokunacağını söyleyerek içmek istemedi. Mansur'un ısrarı üzerine Ebu Hanife sütü içti, sonra izin almadan Mansur'un yanından kalktı. Mansur nereye gittiğini sorunca, Ebu Hanife, 'Senin gönderdiğin yere' cevabını verdi ve oradan ayrıldı. Kısa bir zaman sonra o süt yüzünden zehirlenerek öldü." Zalim iktidarların meşruiyetini kabul etmeyen Ebu Hanife, sultanın gasbetmediği ve sahiplik iddiasında bulunmadığı bir yere defnedilmesini istemiş. İmam, Bağdat'ta Hayzunan kabristanının doğu tarafına defnedilmiş.
           ZEHİRLİ SUİKASTLER ANA SAYFA            

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder