6 Eylül 2022 Salı

Ulvî (Alevî) Sultan Kimdir?

Ulvî Sultan (Alevî Sultan) Mescidi ve Türbesi, Meram, Konya
Selçuklu devrinin tanınmış şeyh ve velilerinden kabul edilir. 
Doğum ve ölüm tarihleri malum değildir. 
Adı Muhammed Ulvî Sultan’dır. 
Aslen Azerbaycan beylerinden bir bey olduğu rivayet edilir.Kara Bedreddin Çiftliği, Dere’de Çaşnigir Değirmeni’nin üçte bir geliri ile bir bağ, Ulvi Sultan Mescidi’nin vakıfarı arasındadır. 
Selçuklu devrinin nadide eserlerlerinden birisi olan türbe ve mescid, Şerâfeddin Türbesi yıkılırken, yol genişletme bahanesiyle 1924-25 yılında belediye ve valilik tarafından yıktırılmış, türbe ve mescidin temelleri toprak altında kalmıştır.

Mescidin Mihrabı

Kaynaklardaki Arapça Ulvi kelimesi, devamlı olarak; “Alevi” diye okunmuş, orada yatan zat da, Alevi Sultan olarak anılagelmiştir. 
İbrahim Hakkı Konyalı da, diğerleri de aynı ifadeyi kullanmışlardır. 
Kendisinin Azerbaycanlı oluşundan dolayı bu unvanıyla anılmış olabileceğini de akla getirmektedir.
Hacı Behçet Efendi, bu mescidde uzun seneler imamlık yapmıştır. 
Behçet Efendi’nin damadı, Eşmekayalı Hacı Ahmet Efendi, iki asra yakın, aile arasında Ulvî Sultan olarak bilinen adın, türbe üzerine konulan levhada “Alevî Sultan” şeklinde yazılması üzerine, ilgililere müracaat etmiş ve sonunda “Alevî Sultanı, “Ulvî Sultan” olarak değiştirmeye muvafak olmuştu.
1953 yılında Mehmet Önder merhum tarafından yaptırılan kazıda, türbenin tonozla örtülü cenazeliği bulunmuş, bu yer o zaman yeşil saha hâline getirilerek, bir levha ile işaretlenmişti.

Mescid ve Türbenin sağında Konya Valiliği, arkasında ise Şerafeddîn Camii görünmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder