21 Eylül 2022 Çarşamba

Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti, Meram, Konya

Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti, Meram, Konya
Kilistra Antik Kenti Konya'nın Merkez Meram İlçesi'ne bağlı Gökyurt Köyü'nde bulunmaktadır.
Gökyurt Köyü, Meram İlçesi'nin takriben 45 km güney-batısında yer almaktadır.
Helenistik ve Roma dönemlerinde yoğun yerleşime sahne olan ve Erken Hristiyanlık döneminde hızla büyüyen Kilistra (MS VI.-XIII. yüzyıl) zamanla Kapadokya benzeri bir mimarî dokuya kavuşmuştur.
Kilistra Antik Kenti, tarihî Kral Yolu (Via Sebaste) üzerinde yer alır. Stratejik ehemmiyete sahip olan Lystra, Roma İmparatorluğu'nun güney uçlarında İmparator Augustus tarafından askerî koloni yapılan beş merkezden biridir. 
Aynı dönemde Anadolu'yu gezen (MS 49-56) Aziz Paulus ve Barnabas’ın yeni vaaz ettikleri dine Lystra halkının çoğunluğu katılmıştır.

Haberci Paulus'un Barnabas ile geldiği ilk gezisinde Konya'da yaptığı ilk vaazında konuşma yaptığı sinegogun karşısındaki evin penceresinde kendisini dinleyen güzel Theakla, bekâretini koruması, kutsal yola kendisini adaması, bu uğurda Romalılardan işkence görmesi, ölüme mahkûm edilmesi münasebetiyle kutsanmış ve Azîze makamına erişmiştir.
Azîze Theakla'nın yanı sıra Lystra'da (Hatunsaray) hayatını kurtaran, onu tedavi eden Musevî ailenin çocuğu olan Timoteos, Paulus'un en seçkin yardımcıları arasına katılmıştır. 
Efes Piskoposu da seçilen Timoteus için, Paulus gönderdiği mektuplarda “çömezim” diye hitap etmektedir. 
Selânik'e, Makedonya'ya ve Korint'e de görevli gönderilen ve “imanda öz oğlum”, “sevgili oğlum”, “kardeşimiz” dediği Timoteos’un örnek kişiliği, öğüt vericiliği yanında sorunları çözmede bulduğu pratik çözümlerden de bahsedilmiştir.
Kilistra, Aziz Paulus’un yaşamında önemli bir yer olması ve mimari açıdan kiliseler, şapeller, manastırlar, gözcü kuleleri, sığınaklar, antik yollar, mahalleler, seramik atölyeleri gibi değerli örnekleriyle ön plana çıkmaktadır.

Kilistra Antik Kenti dahilinde, dini yapılar (şapel ve kilise) sosyal amaçlı yapılar (mesken, sarnıç, çeşme, şaraphane...) savunma ve güvenlik amaçlı yapılar (gözetleme kulesi, garnizon ve sığınaklar) mevcuttur.

        Kaynaklar:

  1. http://www.meram.gov.tr/kilistra
  2. http://www.kilistra.org.tr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=146


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder