2 Ağustos 2022 Salı

Ferzene Mağarası, Seydişehir, Konya

Ferzene Mağarası, Konya'nın Seydişehir İlçesinde Kuğulu Park Mesire Alanı'nın 
yanındaki Kalafat Dağı'nın Tepesinde yer almaktadır.
Kuğulu Park, şehir merkezine 5 km. uzaklıktadır. 
Mağaranın deniz seviyesinden yüksekliği 1.470 m, uzunluğu ise 346 m.dir.
Mağara türleri arasında yatay mağara olarak isimlendirilen bu mağara Jura-Kretase denilen yaşlı kireçtaşındandır. 
Altında triyas denilen ince kil tabakaları ve yer yer de dolomitik kireçtaşları bulunmaktadır. 
Buradaki fay çatlakları mağaranın içerisinin şekillenmesinde ve oluşumunda büyük rolü olmuştur.
Girişte ve içeride sarkıt ve dikitler, girişin sağ ve sol duvarlarında onlarca taş oymalar bulunmaktadır.
Ayrıca 4.00x4.00 m. ve 3.00x3.00 m. ölçülerinde, 1-3 m. derinliğinde su havzaları bulunmaktadır.
Mağaranın suyu aktif olmamakla beraber Kuğulu Göl’ün pınarlarının buradan çıktığı tahmin edilmektedir.

Mağara, çağlar boyu çeşitli amaçlar için kullanılmıştır.
Bu taş oymalara adak veya tapınma amaçlı idolllerin konulduğu sanılmaktadır.
Ferzene (Ferzane); Kuvvet, nüfuz,  iktidarların bulunduğu yer ve nefsani bağlantılardan ayrılmış olan zamanın dervişlerinin zikir ettiği yer manasına gelmektedir.
Bu mağarayı bu kadar mühim ve esrarlı yapan sebeplerin bir tanesi ise, bölgede ele geçirilen Konya Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen ve Küpe Dağı'na ismini veren Anadolu Tanrıçası Kybele (Kibele) Ana Tanrıça heykelidir.
Anadolu'da yapılan muhtelif kazılarda ana tanrıça figürlerinin M.Ö.6000-7000'li yıllara dayandığı görülmüştür.
Klasik adı Kybele (Kibele) olan ana tanrıçaya; Hititler, Hurriler ve Kubaba Firigya mitolojilerinde genellikle Ulu Dağların zirvelerinde tapınılırdı. 
Muhtelif zamanlarda adı; SİBEL, KÜBEL, KÜBELE ve KEVELE olup; arap mitolojisinde ise HÜBEL şeklinde yazılmıştır.
Seydişehir Belediyesi tarafından Ergenli Oluk (Söğütlü Oluk), Büyük Gürlevük ve Dinlenme Parkı, ve Ferzene Mağarası'na kadar yürüyüş yolu yapılmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder