5 Ağustos 2022 Cuma

Rabbım Allahım, ma'bud-u zîşânım bir oğlan verecek sana!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Şekerci -Lokumcu- Helvacı Hacı Servet Çetinkaya anlatıyor:
Çok gittik geldik Ahmed Ağa'ya biz. 
Oraya gittiğimiz zaman, bazan bize: 
Gardaşım posta geldi, kusura bakmayın, benim bir rapor hazırlamam lâzım! derdi.Geleni gideni göremezdik biz tabii amma, çıkardık gaari. 
Dalından yeni kopanılmış taze üzüm ve hurma ikram ederdi bize, zemheride.
Peki Ahmed Ağa'yla, Hacı Veyiszâde bağlantılı bir şey ha tırliyor musunuz?
Benim çocuklarım hep ölüyordu. 
Doğuyor ölüyordu, doğuyor ölüyordu. 
Tam ondört tane çocuğum öldü böyle... 
Derken, Necdet Çöğen -Konya'da Helvacı- bir gün: 
-Yahu Servet Usta, Hacı Veyiszâde Hocamıza bir anlatın derdinizi, bir duasını alın!
Biz de gittik, söğledik: 
-Neye daha önce gelmedin hay oğlum Servet? dedi, dua etti. 
Sonra da: 
-Bundan sonra yaşayacaklar inşâallah, dedi ve ilâve etti: 
Rabbım Allahım, ma'bud-u zîşânım bir oğlan verecek sana hemen! dedi.

Sonra Ahmed Ağa'ya geldim. 
Daha ben derdimi söğlemeden: 
-Neye geldiğini biliyorum oğlum, ben bizim Habalıya söğledim, senin işin tamam, hiç merak etme! dedi.

Elinizi öper üç çocuğum var şimdi yaşıyorlar. 
Ondan sonra oldular.
 

Kaynak: Lâdikli Ahmed Ağa, Mustafa ÖZDAMAR Sh.:150

Lâdikli Ahmed Ağa ve Hacı Veyis Zâde


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder