28 Ağustos 2022 Pazar

Bâyezîd Camii'nin İbadete Açılması

"Mimar Koca Sinan" Kitabının Kapağı

İstanbul Fatih'teki Bâyezîd Camii, bir mübarek Cuma günü ibâdete açıldı. 
Seçkin devlet adamları ve âlimler hep oradaydı. 
Vakit öğlendi. 
Sünnet kılındıktan sonra bir müddet beklenir.
Çünkü hiç kimse mihraba geçip farzı kıldırmaya teşebbüs etmiyordu. 

Her halde bunu yapmasını Padişah Sultan Bâyezîd-i Velî Hazretlerinden bekliyorlardı. 
Bunu kavrayan o yüce sultan bir müddet sonra ayağa kalktı ve kalabalığa karşı şöyle dedi: 
-Ey Cemaat-i Müslimîn!..
Her kim ömründe ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetini hiç terk etmemiş ise, şu mübârek vakitte bize o imâm olsun!
Derya misâli kalabalık cemaat içinden bir tek kişi bile "Ben varım!" diyerek çıkmadı. 
Bunun üzerine Sultan Bâyezid Han mecbûr kalarak imâmete geçti.
Babası Fâtih Sultan Mehmet Hazretleri de Ayasofya'yı câmi hâline getirdiğinde orada kılınan ilk namazda da aynen böyle olmuş ve imâmeti Fâtih Hazretleri ifâ etmiş.

  • Mimar Koca Sinan (Tarihi Roman), Kadir MISIROĞLU, Sh.:52, 53.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder