13 Ağustos 2022 Cumartesi

Hz.Hızır'ın Haftada Bir Ziyaret Ettiği Cami

Mimar Koca Sinan (Tarihi Roman) Kitabının Kapağı
İstanbul'daki Bâyezid Camii inşa hâlinde iken Sultan Bâyezid Han Hazretleri birgün teşrif edip ustaların çalışmalarını teftiş etmekteymiş. 
Ustanın birinin çok sür'atli bir şekilde önündeki duvarı yükselttiğini görüp hayret etmiş. 
Kalp gözü açık olan o mübarek pâdişah, bu ustanın yanına gidip selâm verdikten sonra onunla musafaha etmiş (tokalaşmış). Elini sıkıca tuttuktan sonra O'na şöyle demiş:
-Bu ne hâldir?
Ben seni biraz seyrettim. 
Senin duvar yapmanda bir gariplik var. 
Şu duvarı beş dakika içinde mâhir bir ustanın bir günde yükseltemeyeceği kadar yükselttin. 
Sen Hızır olmalısın. 
Seni bırakmam!

Gerçekten o usta Hızır Aleyhisselâmmış. 
Padişahın inşaatın çabuk bitmesini istemesinden dolayı ustalar arasına karışıp Hünkâr'ın emeline hizmet etmek istemiş imiş! 
Sırrının açığa çıktığını görünce de padişaha:
-Aman Efendimiz!.. 
Kerem buyurunuz! 
Elimi bırakınız ki; gideyim, demiş.

Padişah:
-Asla!.
Bana her namaz vakti burada olacağına dair söz vermezsen seni bırakmayacağım gibi yüksek sesle, "Hızırı tuttum!" deyü bağırıp herkesi başına toplayacağım! deyince Hızır Aleyhisselâm yalvarıp, önce "senede bir defa olabilir" demiş. 
Padişah'ın ısrarı karşısında:
-Ayda bir olsun, demiş. 
Padişah yine kabul etmeyip tekrar ısrar edince "haftada bir gün, herhangi bir vakit namazında burada bulunmak üzere" Hızır'la anlaştıktan sonra O'nu serbest bırakmış.
  • Mimar Koca Sinan (Tarihi Roman), Kadir MISIROĞLU, Sh.:51, 52.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder