25 Aralık 2012 Salı

Baba İshak İsyanı ve Armağan Şah'ın Şehid Edilmesi

Kubadabad Sarayının Bir Duvarı
 1240'da Baba İshak İsyanı sırasında 2.Gıyaseddin Keyhusrev, Kubadab'a kaçmış ve orada bir adada kalmıştır. 
Anadolu'da çok sevilen Mübarizeddin Armağan Şah'ı da isyan bastırmakla görevlendirmiştir. 
Armağan Şah Amasya'ya ulaşıp, isyanı bastırmış ve Baba İshak'ı öldürmüştür. 
Bunu öğrenen bazı Baba İshak yanlısı asiler Armağan Şah'ı şehid etmişlerdir. 
Dışarı şehirdeki en eski mahalle ve orada bulunan bir cami Armağan Şah'ın adını taşımakta olup bu eser Cuma Camii olarak bilinir. 
Gıyaseddin Keyhüsrev, devlet adamlarının birer birer ortadan kaldırılması ve sıranın kendisine gelmesi üzerine, çok sevdiği hassa kölesini gizlice Sivas Sülbaşısı Hüsamettin Karatay'a göndererek, bu önemli meselenin çözümü için derhal gelmesi bildirilmiştir. 
Hüsamettin Karatay Kudabaadab'a giderken Saddetin Köpek saraydan ayrılırken kendisine hürmet gösterir durumda olanlar üzerine saldırmışlar. 
Bayraktar Togan kılıcı ile Sadeddin'i öldürmüştür. 
1258'de ise Sultan Keykavus, Hülagü'nün gönderdiği elçileri Kubadaabad'da kabul etmiş ve terslemiştir. Bu olay Moğol zulmünün daha da artmasına yol açmıştır. 
Moğolların desteğini alarak Sultan olan 4.Kılıçarslan, Türkmenlerin sert tepkisiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak Beyşehir'de de Eşrefoğulları etkili olmaya başlamıştır.

BEYŞEHİR'İN TARİHÇESİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

BEYŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder