30 Aralık 2012 Pazar

Beyşehir'de Eğitim Tarihi

Resimde Eşrefoğlu İlkokulu Görünüyor
1869'da faaliyet gösteren medrese sayısı 12 iken, 1874'de 18 olur.
1874'te 141 olan öğrenci sayısı, 1879'da 105'e düşer.
1900'lü yıllarda kaza merkezinde 4 medrese tespit edilmiştir.
Zira 1874'te 40 öğrenci kontenjanı olan ilk rüştiye açılmıştır.
Bu okulun, 2 hocası ve 1 hizmetlisi vardır.
Öğrenci kontenjanı 1879'da 50'ye çıkarılmıştır.
Rüştiyenin ilk öğretmeni Mehmet Emin Efendi ve yazı hocası da Hüseyin Efendi olmuştur.
1874 tarihli Konya yıllığına göre, kazada 79 adet sıbyan mektebi vardır.
Buralarda, 1896 erkek ve 923 kız öğrenci vardı.
Mektep sayısı, 1879'da 83'e ve 1881'de 85'e çıkmıştır.
1906 istatistikleri de 1000 öğrencisi olan 70 adet eski usûl mektep bulunduğu görülür.
Bunun temel sebebi yeni usûlde ilkokulların açılmış olmasıdır.
Zira iki yeni usûl mektebe, 125 öğrenci devam ediyordu.
Esasen Tanzimat dönemini takip eden yıllarda eğitim alanında birçok yenilik yaşanmış ve bundan Beyşehir de etkilenmiştir.
Açılan yeni tip ilkokullar ile rüştiyeler bunun en çarpıcı örnekleridir.
Ayrıca kazanın eğitim işlerini yürütecek bir maarif komisyonu da kurulmuştur.
1930'lu yıllarda ise 19 tane okul vardır.
Bunlardan en önemlisi merkezdeki Gazipaşa Mektebidir.
İçerişehir'de de o dönemde kapalı olan bir mektep vardı.
1930-1931 ders yılında kaza merkezindeki 8 öğretmenli okulda 85 kız, 113 erkekten oluşan 198 öğrenci vardır.
1944'de 7 öğretmenli aynı okulda 121'i kız, 194'ü erkek olmak üzere 315 öğrenci vardır.
Kaza merkezindeki 569 çocuktan, okula gitmeyen çocuk sayısı 145'tir.
Ağılönü mevkii hesabın dışına çıkarılırsa, okumamış çocuk sayısı 20-25 civarında kalır.
Toplam olarak kazanın 43 ilkokuluna 814'ü kız ve 2094'ü erkek olmak üzere 2968 öğrenci devam etmiştir.20 1940'lan takip eden yıllarda öğretmen açığı yüzünden eğitmenlerin sayısı arttırılmıştır.
Eğitmenler okuma ve yazmayı bilen yetişkinler arasından seçilmiştir.
Eğitmenlerin ilkokulun ilk üç sınıfında görev yaptığı bilinmektedir.
1960'lı yıllarda da benzeri sıkıntılar sürer.
Bu dönemde de eskiden beri süregelen ulaşım ve bina sıkıntısı yine ön planda olmuştur.
Üzümlü ve Çavuş'ta bulunan bölge okulları, taşraya yönelik olarak hizmet vermişlerdir.
1934'de kurulan Gazi okuluna, İçerişehir ya da 1963'den sonraki adıyla Eşrefoğlu ilkokulu (1952), Atatürk ilkokulu (1964) ve Cumhuriyet ilkokulu (1975) ilave edilmiştir.
Okul sayısı 1963'de 63 iken kısa za­manda 95'i bulmuştur.
Bunlardan biri de Mada adasında açılmıştır.
O dönemde 70 ile 90 kişi arasında değişen sınıfların varlığı söz konusudur.
Beyşehir Lisesi ise, 1958'de açılmıştır.
1960'lı yıllarda nüfusun ancak % 48'i okuma yazma biliyorken, bu oran 1997'de % 95'i aşmıştır.
1970'li yıllara gelince, ilçe genelinde 117 okul görüyoruz ( 2 lise, 2 meslek lisesi, 1 pratik sanat okulu, 17 ortaokul ve 95 ilkokul).
1978 yılı rakamları baz alındığında ilçede 503 öğretmen ve 16945 öğrenci olduğu görülür.
İlçe nüfusunun altıda biri bu dönemde öğrencidir.22 1981'de 4ü merkezde olmak üzere 97 ilkokulun varlığı söz konusudur.
Bu okullarda 442 öğretmen ve 13294 öğrenci vardı.

BEYŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder