29 Aralık 2012 Cumartesi

İsmail Ağa (Taş Medrese) Medresesi, Beyşehir, Konya

 
 İsmail Ağa (Taş Medrese) Medresesi, Beyşehir, Konya
Eşrefoğlu Camii'nin batısında olup, camii kapısının tam karşısındadır.
Taş Medrese olarak da bilinir.
Eserin ilk haliyle Seyfeddin Süleyman Halil Bey tarafından yapılmış olma ihtimali vardır.
Daha sonra Büyük Emir İsmail Ağa tarafından yeniden yapılmış olmalıdır.
Zira 0.22x2.13 metre ebadındaki mermer kitabesinde şu ifadeler kullanılmıştır:
"Bu şerefli medrese büyük emir adına yapılmıştı.
Keremler babası, din ve dünyanın şerefi, izzet sahibi Halil oğlu Emir İsmail Ağa tarafından 771 yılında yenilendi.
Allah sa'yini (emeğini) meşkur etsin"
Buradan da anlaşılacağı üzere İsmail Ağa, bu eseri hiç yokken inşa ettirmiş değildir.
Muhtemelen yerinde daha önce daha küçük veya kısmen harabe olmuş bir başka medrese vardır.

İlhanlılar adına Beyşehir'de hüküm süren İsmail Ağa, 1335'te İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han ölünce bağımsız hareket etmeye başlamıştır.
İsmail Ağa ve oğlu Eminüddevle'nin Karamanoğullarıyla iyi ilişkiler kurduklarına dair bilgiler vardır. İsmail Ağa'nın Beyşehir'de adını taşıyan medrese dışında birçok zaviye, hamam ve köprü yaptırmıştır. Bu Medrese Kesme taşla yapılmış olup, kapısı doğu cephesindedir.
İçerideki sandukanın 0.45x0.39 ebadındaki kitabesinde:
"Rahmetli, mağfiretli Mesud şehit Ağa oğlu Emir İsmail Ağa avrete göçtü. Allah baba-oğul onları rahmetine gark etsin.
Bu 780 yılı şevvali evrelerinde yazıldı."
Kitabeden anlaşıldığı kadarıyla İsmail Ağa, miladi takvime göre 1379'da ölmüş olmalıdır. 

BEYŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder