26 Aralık 2012 Çarşamba

Beyşehir'in Karamanoğulları-Osmanlı Arasında Sürekli El Değiştirmesi

Osmanlılar ele geçirmek istedikleri beylikleri öncelikle çatışmaya girmeden diyalog yoluyla almaya çalışmışlardır. 
Bu siyaseti büyük ölçüde başarıyla uygulayan Osmanlıların Anadoludaki en ciddi rakibi Karamanoğulları olmuştur. 
Bu sebepten olsa gerek Beyşehir, bu iki devlet arasında sık sık el değiştirmiştir. 
Osmanlıların yöreye yönelik ilk ciddi adım, Sultan 1.Murat dönemine rast gelir. 
Sultan Murat, büyük oğlu Yıldırım Beyazıt ile Germiyan hükümdarı Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'un nişanları yapıldı ve daha sonra da düğünleri oldu. 
Süleyman Şah, kızının çeyizi olarak; Kütahya, Tavşanlı, Emiz (Eğriöz), Simav şehir ve kasabalarını Osmanlılar'a terk etti. 
Sultan Murat, oğlunun düğünü münasebeti ile davetli olan Hamitoğlu Hüseyin bey tarafından hediyelerle gönderilmiş olan elçiye Hüseyin Bey'e ait bazı yerleri kendisine satılmasını söylemiş ve Hamitoğlu'na da o yolda haber yollamıştı. 
Beyazıd'ın düğününden sonra, Kütahya'ya gelen Sultan Murad'ın kendi üzerine geldiğini zanneden Hüseyin Bey, Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir, Karaağaç ve rivayete göre Isparta'yı 80,000 altın mukabilinde sattı. 
Bu gelişme sonrası Beyşehir ilk kez Osmanlı hakimiyeti altına girmiş oldu.
1.Murad'ın Rumeli'de fetihle meşgul olduğu bir sırada Karamanoğlu Alaeddin Bey Beyşehir'i ele geçirir. 

Buna çok kızan Sultan Murat Karamanoğulları üzerine yürür ve Konya Kalesi içinde Karaman kuvvetlerini sıkıştırır. 
Ancak 1. Murad'ın kızı ve Alaüddin Bey'in de eşi Melek Hatun babasından kocası adına af diler. Ayaklanmayı bastıran 1. Murat, kendi hakimiyetini kabul eden damadını bağışlar. 
Sultan Murad'ın 1389'da Kosova Savaşın'da şehadeti üzerine, Alaüddin bey yeniden Beyşehir'i ele geçirir. 
Bir süre sonra bölgeye gelen Yıldırım Beyazıt Beyşehir'i geri alır. 
Çarşamba Çayı sınır olmak üzere antlaşma yapılır ve bölgenin yönetimi Osmanlılara geçer.

BEYŞEHİR'İN TARİHÇESİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

BEYŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder