26 Aralık 2012 Çarşamba

Karaman ve Beyşehir'in Kesin Olarak Osmanlı'ya Geçmesi

Osmanlılar, Kastamonu hakiminin oğlu Kasım Bey'in de yardımı ile Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir'i geçerek Konya'da Karamanoğullarını yendiler. 
Bir süre sonra Karamanoğulları Beyşehir ve Seydişehir'e yeniden saldırır. 
Bu gelişme üzerine Anadolu Beylerbeyi Beyazıt Paşa sefere çıkar ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i ele geçirir. 
Karamanoğulları 1428'de Macarlarla anlaşarak Osmanlı topraklarına yeniden saldırmış ve İbrahim Bey, Beyşehir'i işgal etmiştir.
Bu gelişme üzerine harekete geçen 2.Murat 1437 baharında Karaman kuvvetlerini mağlup etti ve Beyşehir yeniden Osmanlı topraklarına dahil oldu. 
İbrahim bey, 1443'te Beyşehir'i tekrar ele geçirmek istediyse de 2.Murat'ın bölgeye gelmesi üzerine geri çekilmek zorunda kalır.
Görüldüğü gibi Karamanoğulları beyliği Osmanlı devletini hep rahatsız etmiştir. 
Devletin sınırlarını batıya genişletmek isteyen 2. Mehmet de, öncelikle Anadolu'daki bu meseleyi çözüme kavuşturmak istemiştir. 
2. Mehmet ordusuyla Akşehir ve Beyşehir üzerine geldiği zaman Karamanoğlu İbrahim Bey, Ermenek yakınlarındaki Taşeli'ne çekilmiştir. 
Daha sonra da ulemadan Molla Veli adında birini oraya koyarak barış istemiştir. 
Ilgın sınır sayılarak; Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir yeniden Osmanlı Devletine geçmiştir. 
Daha sonra Karamanoğlu İbrahim Bey ölmüş, iki oğlu Pir Ahmet ve İshak arasında taht mücadelesi başlamıştır. 
Gelişmeleri takip eden 2. Mehmet , Pir Ahmet Bey'e yardım eder.
O da yapılan yardıma karşılık Akşehir ile Beyşehir'i ve Sıklanhisarıyla Ilgın tarflarını Osmanlılara bıraktılar. 
Bir süre sonra tarihe Eflatunpınar Savaşı olarak geçen yeni bir gelişme yaşanır. 
Yusuf Mirza komutasındaki Akkoyunlu kuvvetleriyle Karamanoğulları Karaman ilini aldıktan sonra Akşehir'e daha sonra Bolvadin'den geçip Beyşehir yakınlarındaki Kıreline gelmiştir. 
Burada Şehzade Mustafa ve Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu galip gelir. Yusuf Mirza yakalanır ama Pir Ahmet Bey kaçar ve Uzun Hasan'a sığınır.
Yukarıda yaşanılan olaylara rağmen, Karaman artık Osmanlı Devleti'nin eyaletlerinden biri konumuna gelmiştir. 

Bu beyliğin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte, Beyşehir de Karamanoğulları ve Osmanlılar arasında el değiştirmekten kurtulup, Osmanlı Devletine dahil olmuştur. 


BEYŞEHİR'İN TARİHÇESİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

BEYŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder