9 Temmuz 2022 Cumartesi

Selime Kasabası Ali Paşa (Selime Sultan) Türbesi, Güzelyurt, Aksaray

Selime Kasabası Ali Paşa (Selime Sultan) Türbesi, Güzelyurt, Aksaray

Ali Paşa (Selime Sultan) Türbesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime Kasabası'nda bulunmaktadır.
Türbe, mimari ve dekoratif yönden tipik bir Anadolu Selçuklu eseridir. 
Mimari özellikleri bakımından Anadolu'da seyrek görülen eserlerden biridir.
Türbe; sekizgen kaideli, gövdeli ve külahlıdır. 

Türbede taş ve tuğla işçiliği iç içedir. 
Üstte sivri kemerler birbirine ulanmıştır. 
Türbenin kuzeyinde tuğlanın dekoratifli kullanıldığı ve baskı kemerli kapının bulunduğu yön, taç kapı özelliği gösteren giriş yeridir. 
Kapının alınlığı yuvarlak kemerle çevrili, söveleri ise altıgen geometrik süslemeler ve zikzak motiflerle bezelidir. 
Mimari tarzı ve malzemeleri yönünden XIII yy. sonlarına tarihlenen türbe, Aksaray'daki en mühim Selçuklu eserlerindendir.
Selçuklu tarihçilerinden Kerimüddin Mahmud-i Aksarayi'nin Musameretül Ahbar isimli eserinde Ali Paşa'nın bugün Güzelyurt İlçesine bağlı Selime bölgesinde ihanete uğrayarak öldürüldüğünü söyler. 
Ali Paşa(1316-1317), Aksaray ayan ve paşalarındandır. 
Selçuklu Beylikleri zamanında beylikler arası anlaşmazlık ve Moğol baskısı yüzünden Ali Paşa, ailesi ve sevenleriyle birlikte Selime Kalesi'ne sığınır. 
Husumetli olduğu Moğol yanlısı beyler Ali Paşa'yı burada bulurlar. 
Fakat Selime Kalesi çok güvenli ve aşılmaz olduğu için düşmanları Ali Paşa'ya ulaşamazlar. 
İkinci planı devreye sokarak Ali Paşa'ya anlaşmaya geldiklerini söyleyerek, O'nun kalenin dışına çıkmasını sağlarlar. 
Yerleşim ünitesinde yaşayan bir kısım insanların da ihanetine uğrayan Ali Paşa, kardeşi Ahmet ve beş müdavimiyle birlikte öldürülür. 
Bu türbenin onlara ait mezarlar üzerinde Ali Paşa'nın soyundan gelen Selime Sultan tarafından1316-1317 yılları arasında inşa ettirildiği rivayet edilmektedir. 
Bu sebeple bu türbeye Ali Paşa veya Selime Sultan Türbesi denilmektedir. 
Burada bulunan Selime Beldesi de ismini bu türbeden almıştır. 
Türbe 1976 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder