21 Mayıs 2024 Salı

1000 yıl evvel kanser ameliyatı yapan Müslüman Âlim; Ali b. Abbas el-Mecûsî

Ali b. Abbas el-Mecûsî (Ö/982-995)
1000 yıl evvel kanser ameliyatı yapan İranlı Müslüman alim.
Mecusi bir aileden geldiği için bu nispetle anıldı.

İbni Sinâ'nın el-Kanun Fi't-tıb adlı eserinden evvel tıp dünyasında büyük yankılar uyandıran Kamilü's-sina'a da onun gibi XIII. yüzyıla kadar Avrupa'da ve İslâm dünyasında klasik bir ders kitabı olarak okutuldu.

Ali b. Abbas bu eserinde, İbni Sina'dan önce psikoterapinin önemini vurgulamış ve psikoloji ile tıp arasında münasebete dikkat çekmiştir.
Eser çeşitli Avrupa dillerine çevrilerek yüzyıllarca ders kitabı olarak okutuldu.

Prof. Dr. Philip K. Hitti'ye göre kılcal kan damarları fikrini ilk defa ortaya atan Ali Bin Abbas'tır. 
Vücudumuzdaki bütün doku ve kas sistemleri kılcal damarlarla donatılmıştır. 
Ali bin Abbas bu eserinde, hâlâ günümüzde kesin tedavi bulunamayan kanser tedavisiyle ilgili, günümüze göre çok mükemmel tesbitlerde bulunmuştur.

Uzun yıllar İslâm aleminde cerrahi doktor adaylarına ilk sorulan sorulardan biri, Ali bin Abbas'ın anatomisiyle cerrahisi idi. 
Onun kitabını bilmeyen cerrah olamazdı.
Ali bin Abbas, doğum esnasında çocuğun kendi hareketleri ile ana rahminden dışarıya çıktığını savunan Hipokrat ve ondan sonrakilerin bu görüşünü, "Doğum olayı bebeğin hareketleri ile değil, ana rahmindeki adalelerin sıkışıp gevşemesi ile gerçekleşir" görüşü ile yıkmıştır.

  • Bilime Yön Veren İslam Alimleri, 1996, 1.Cild, S.56, 57, 58.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder