15 Mayıs 2024 Çarşamba

Oyun Masasında Kaybedilen Libya Toprakları

1911'de Trablusgarb harbi patladı. 
İtalyanlar, İngiltere ve Fransa gibi Akdeniz havzasında sömürge arıyorlardı. 
Trablusgarb'a göz koymuşlardı İtalyanlar.
İtalyanların niyetlerini çok iyi bilmesi gereken ittihatçı Sadrazam Hakkı Paşa, tedbir almak şöyle dursun yaptığı yanlışlarla İtalyanların hareketini kolaylaştırıyordu. 
Trablusgarb'daki birlikler Yemen'e sevk edilerek burası askersiz bırakılmıştı. 
Ayrıca buranın vali ve kumandanı İstanbul'a çekildiğinden başsız da kalmıştı.

İşte o günlerde, İtalyanlar, Osmanlı devletine bir nota verdiler.
Notada: "Trablusgarb'ın medeniyetten mahrum bırakıldığı, bu hale İtalya'nın daha fazla seyirci kalamıyacağı..." söyleniyordu.

Bu nota kendisine takdim edildiği sırada, İttihatçı Hakkı Paşa, Jandarma müfettişi sıfatıyla Osmanlı hizmetinde bulunan İtalyan Robilan Paşa'nın evinde kağıt oynuyordu:
-Şimdi sırası değil, oyunu bitireyim! diyerek notayı bir müddet almadı.

Daha sonra İtalyanlara rica yollu bir cevap verdiyse de, müddetin bittiğini ileri süren İtalyanlar Trablusgarb'a asker çıkardılar.
Arkasından Balkan harpleri patladı. 
Memalik-i Osman eriyordu. 
Derken Birinci Cihan harbi gelip çattı.

* Hacı Veyiszâde, Mustafa ÖZDAMAR, 1992, s.37.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder