1 Mayıs 2024 Çarşamba

Cemâleddin Aksarâyî Türbesi, Aksaray

Cemâleddin Aksarâyî Türbesi, Aksaray
Cemaleddin Aksarâyî (1313-1389) Türbesi, Aksaray'da Ervah Kabristanlığı'nda yer almaktadır.
Cemaleddin Aksarâyî'nin açık türbesinin yanına 19. yy'ın son çeyreğinde bir mescid ve zaviye yaptırılmıştır. 
Mescid, kare planlı tek kubbelidir. 
Kubbe sekizgen yüksek kaide üzerine oturtulmaktadır.
İki penceresi vardır. 
Pencereler dikdörtgen şeklindedir. 
Kıble yönünde küçük bir mihrap bulunmaktadır.
Zaviye dikdörtgen planlıdır. 
Üzeri taş beşik tonozla örtülmüştür. 
Tek penceresi ve dikdörtgen iki nişi mevcuttur. 
Mescid ve zaviyeye adını veren Cemaleddin Aksarayi'nin sandukası dışarıda yer almaktadır. 
Sonradan bölgesel taştan yapılmış olan sandukanın kitabesinde ölüm tarihi 770.H.(1226 M.) olarak belirtilmiştir.

Cemaleddin Aksarâyî Türbesi, Aksaray
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde dinî ve aklî ilimler alanında ün yapmış âlimlerden biri olan Cemâleddîn Aksarâyî, 1313 yılında Aksaray'da doğmuştur. 
Büyük İslam âlimi Fahreddîn Râzî'nin torunu olan Cemâleddîn Aksarâyî, Cemâlî nisbesiyle de tanınmıştır.  
Uzun yıllar Aksaray Zinciriye Medresesinde müderrislik yapan Cemâleddîn Aksarâyî, devrinin ilim ve irfan hayatına büyük ölçüde hizmet etmiş, pek çok talebe yetiştirmiştir. 
Aksarâyî, Osmanlı’nın meşhur âlimlerinden Molla Fenârî’nin de hocasıdır.  

Cemâleddin Aksarâyî Türbesi, Aksaray
Tıp, Matematik, Astronomi, Tarih, Edebiyat, Kelam, Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi ilimlere vâkıf olan Aksarâyî; Arapça, Farsça ve Türkçe eserler kaleme almıştır.   
Amasya ve Konya kadılığı da yapmış olan  Cemâleddîn Aksarâyî, torunlarından Pîri Mehmet Paşa vasıtasıyla Osmanlı Devletinin siyasi hayatını; Cemâl Halvetî ve Zenbilli Ali Cemâlî vasıtasıyla da dini ve tasavvufi hayatını etkilemiştir.  
Cemâleddîn Aksarâyî, 1389 yılında Aksaray'da vefat etmiştir. 

Bayezid-i Velî, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman Devirlerinde 
Cemâlî Ailesinin Şeceresi


        Kaynaklar:

  1. https://aksaray.ktb.gov.tr/TR-202301/cemaleddin-aksarayi-1313-1389.html
  2. https://www.evliyalar.net/cemaleddin-aksarayi-k-s/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder