7 Ağustos 2011 Pazar

Safiye Sultan (Rahime Hatun) Türbesi, Fatih, İstanbul

İstanbul Fatih ilçesi, Kocamustafapaşa Semtinde, Sümbül Efendi Camisi’nin avlusunda bulunan türbenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Türbenin kitbaesi de olmadığından kime ait olduğu da kesinlik kazanamamıştır. Bazılarına göre Koca Mustafa Paşa’nın kızı Safiye Sultan’ın, bazılarına göre de Sümbül Sinan’ın eşi Safiye Sultan’a aittir. Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi’nin Hadikatü’l Cevâmi isimli eserinde türbenin Koca Mustafa Paşa’nın kızı Safiye Sultan’a ait olduğu yazılıdır. Halk arasındaki söylentiye göre de türbede Rahime Hatun isimli bir kişi gömülüdür.

Türbe Sümbül Efendi Camisi’nin yanında önünde revak bulunan sekizgen planlı kubbeli bir yapıdır. Klasik Osmanlı mimari üslubunda, kesme taştan yapılmıştır. Her cephesine altlı üstlü ikişer pencere açılmıştır. Alt sıra pencerelerin üzerlerinde Bursa kemeri şeklinde hafifletme kemerlerine yer verilmiştir. Türbe son derece sade olup, herhangi bir bezemesi bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder