20 Ağustos 2011 Cumartesi

Türbeler Müze Müdürlüğü, Eminönü, İstanbul

 Türbeler Müze Müdürlüğü, Eminönü, İstanbul
İstanbul Eminönü ilçesinde, Sultanahmet yapı topluluğunun bir bölümünü oluşturan Sultan I.Ahmet’in türbesinin müştemilatında İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü bulunmaktadır. Müze Müdürlüğü’nün bulunduğu Sultan Ahmet Türbesi Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’nın eseridir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin seddine ve Türbedarlıklarla bir takım unvanların men ve ilgasına dair” 677 sayılı yasadan sonra, Konya’da Mevlâna Dergâhı dışındaki türbeler kapatılmış ve içerisindeki eserler Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teberrükât depolarına kaldırılmıştır. Bu kanunun ardından 16 Eylül 1925 günlü kararname ile bu tür yapılarda bulunan tarih, sanat tarihi ve etnoğrafya yönünden değerli eşyaların müzelerde toplanacağı belirtilmiştir. Bundan sonra 6 Nisan 1926 günlü karar ile Mevlana Dergâhı’nın müze olarak açılması kararlaştırılmıştır.1950 yılında çıkarılan bir yasa ile Türk büyüklerine ait mimari ve sanat yönünden değerli olan türbeler ziyarete açılmıştır.

İstanbul’da bulunan ve şehrin değişik semtlerine dağılmış olan türbelerin bazıları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, bazıları belediyenin, bazıları da Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlığı’nın yönetiminde bulunuyordu. İstanbul’da bulunan türbelerden 119 tanesi mülkiyeti Vakıflarda kalmak şartı ile işlevleri önce Topkapı Sarayı’na, sonra da Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ne bağlı bir birim olarak ayrılmıştır. İstanbul’daki 119 türbenin müzelik nitelikte oluşundan ötürü 1979 yılında İstanbul’da Türbeler Müze Müdürlüğü kurulmuştur. Bu türbelerin başında Osmanlı Hanedanına, Evliya mertebesine erişmiş olanlar ve Türk büyükleri gömülü bulunmaktadır.

Türbelerden büyük çoğunluğu mimari ve tarihi yönden son derece zengin yapılardır. Bu türbeler arasında Eyüp Sultan Türbesi, Sultan I.Ahmet Türbesi, Sultan II. Beyazıt Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi, Mihrişah Valide Sultan Türbesi, Karacaahmet Sultan Türbesi, Yavuz Sultan Selim Türbesi, Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri Türbesi, Sultan II. Mahmut Türbesi, Sultan Reşat Türbesi, Sultan II. Abdülhamit Türbesi, Zal Mahmut Paşa Türbesi, Keçecizâde Fuat Paşa Türbesi, Şehzade Mehmet Türbesi, Ramazan Efendi Türbesi, Hattat Mustafa Rakım Efendi Türbesi, Ferhat Paşa Türbesi, Ya Vedud Sultan Türbesi, Cerrah Mehmet Paşa Türbesi, Cedid Havatin Türbesi, Sümbül Efendi Türbesi başta gelmektedir.

Bu türbelerden Sultan I.Ahmet Türbesi, Eyüp Sultan Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Turabi Baba Türbesi, Şeyh Vefa Türbesi, Turhan Sultan Türbesi ziyarete açık bulunmaktadır. Onun dışındaki türbeler, Türbeler Müdürlüğü’nden alınan izinle ziyaret edilmektedir.

At Meydanı, No:2 Sultanahmet
Eminönü-İstanbul
Tel : (0212) 518 29 19
Faks : (0212) 517 05 44
·  HAMAMLAR
·  HOTELLER
·  KALELER 
·  KÖPRÜLER 
·  MÜZELER
·  SARAYLAR
·  SİNAGOGLAR 
·  El Sübuu

TARÇIN ÇOCUK ŞARKILARI·  Askeri Müze 


·  Miniatürk 
·  Pera Müzesi  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder