22 Haziran 2022 Çarşamba

Nevşehir Kalesi

Nevşehir Kalesi
Selçuklular döneminde yapılmış, Damat İbrahim Paşa tarafından kule ve burçlarla sağlamlaştırılarak restore edilmiştir. 
Şehrin güneybatısındaki yüksek tepeye inşa edilmiş olan kale, burçlarla desteklenmiştir. 
Ovaya hakim bir savunma tesisi olan kalenin gövde duvarları kabaca yontulmuş taşlarla oldukça düzgün bir örgüye sahiptir. 
Restorasyonla birlikte muhafız kadrosu takviye edilmiştir.

Nevşehir Kalesi, eski Roma yolu ve Bağdat İpek yolunun korunması amacıyla bir durak/karakol olarak kullanılmasından dolayı önem arz etmektedir. 
Nevşehir eski yerleşiminin 15. yüzyılda Karamanlılar döneminde Muşkara adıyla anıldığı bilinmektedir.
Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa, küçük bir köy olan Muşkara'nın adını 1726 tarihinde "Yeni Şehir" manasına gelen "Nevşehir" olarak değiştirmiştir. 
Damat İbrahim Paşa zamanında büyük bayındırlık hareketine girişilmiş; yeni kurulan bu şehirde Kurşunlu Cami, imaretler, camiler, medreseler, kervansaraylar, çeşmeler ve evler yapılmıştır. 
Kalenin de aynı dönemde tamir edildiği bilinmektedir. 
Son olarak, Cumhuriyet devrinde Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1979 yılında restore edilmiştir. 
2018 yılı içerisinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, kale içinde bilimsel araştırma kazısı yapmıştır.

Kale burcunun oturduğu kayalığın yüksekliği (rakım) 1343 metredir.
Kale, 1430 metrekarelik bir alan kapsamaktadır. 
Çokgen planlı kalenin 42 mazgalı, 4 burcu, doğuda ve batıda olmak üzere 2 kapısı vardır. 
Kalenin gövdesi genellikle alanda bulunan bazalt taşlardan yapılmıştır. 
Yapılan restorasyon çalışmalarında mazgallar, pencereler ve kapı çevreleri Nevşehir sarı taşlarıyla örülmüştür. 
Sur duvarları sağlam olan kale doğu-batı yönündedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder