30 Haziran 2022 Perşembe

Sultanhanı Kervansarayı, Aksaray

Sultanhanı Kervansarayı, Aksaray
Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Aksaray karayolu üzerinde, Aksaray’a 42 kilometre uzaklıktaki, Aksaray'ın Sultanhanı İlçesinde yer almaktadır.
Sultanhanı, 1229 yılında Selçuklu Sultan I.Alaaddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır. 
1278 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II.Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletilmiştir. Yazlık kısmının geometrik şekillerle süslenmiş muhteşem bir portali vardır. 
Han içinde bulunan tüm yapı, özellikleri itibariyle Sivas’taki Gök Medrese'ye benzemektedir.

Sivri kemerin hemen altında "Elminnetü Lillâh" yani "Kudret Allah'ındır" duası yazılıdır. 
Kervansarayın ilk kitabesinde mukarnaslı dış portal nişini çeviren süs kemerinin iki tarafında altıgen madalyonlar içinde sağda ve solda yer almaktadır. 
Uzun bir dehlizden geçtikten sonra avluya varılır. 
Burada arabalara mahsus revak şeklinde yerler, sol tarafında ise kemerli ve yolculara mahsus odalar, salonlar, iki hamam ve ambarlar vardır. 
Avlunun ortasında dört kemer üzerine dayanmış bir mescit bulunmaktadır.

Bu mescid, Selçuklu süsleme sanatını en güzel örneğini sergilemektedir. 
Yazlık kısmın sonunda, batı duvarında tezyinat bakımından giriş portalinden geri kalmayan bir portali vardır. 
Bunun da dış portalde olduğu gibi sağında solunda birer niş bulunmaktadır. 
Kitabe kemer ve nişlerin üzerindedir. 
Basık kemerli bir kapıdan girilince kışlık kısma geçilir. 
Üstü tonozla örtülü bu kısımı kare kasetli dört kısa, sekizer ayak dizisi, beş sahana ayırmaktadır. 

Ortadaki sahan diğerlerinden daha büyük ve geniştir. 
Tam ortadaki yerin yukarısı pandantiflerle sekiz kenarlı kasnağa oturan bir kubbe ile örtülmüştür. 
İçeriyi kubbe feneri ile duvarının sağına ve soluna dörder, dip deki duvarda ise, üç olmak üzere yukarılara açılmış mazgal biçiminde iki pencere aydınlatmaktadır. 
Bunlardan başka ışık ve hava alacak yeri yoktur. 

Çok sağlam durumda iç portal da kuvvetli rölyefler halinde geometrik yıldız geçmeler ve rozetlerle işlenmiştir. 
Karatayhan'ın iç portali bunu örnek alarak aynen tekrarlanmıştır. 
Bu iki portalin Alaaddin Keykubat zamanında, hol kısımlarıyla birlikte tamamlandığına bir işarettir. 
Mukarnaslı tromplar üzerine oturan kubbe, süslemeleriyle holdeki sade taş minareyi canlandırır. 
Kubbenin külahı yıkılmıştır.

Kaynak: http://www.aksaray.gov.tr/sultanhani-kervansarayi
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder