24 Haziran 2022 Cuma

Başdere Kasabası Eski Yerleşim Yerleri, Ürgüp, Nevşehir

Kemer Avler
Başdere Kasabası, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'ne bağlıdır.
Başdere Kasabası'nın yer aldığı ve 'Kapadokya' olarak isimlendirilen bölgenin geçmişi Tarih öncesi devire kadar gitmektedir. 
M.Ö. 2000-1750 yılları arasında Kuzey Mezopotamya'da yaşayan Asurlu tacirler; Anadolu'da Kayseri'deki Kültepe'de koloniler kurmuşlardır. 
Böylece bölgede ilk defa olarak yazı görülmüştür. 
M.Ö. II.binin başlarında Avrupa'dan Kafkaslar üzerinden gelerek Kapadokya Bölgesi'ne yerleşen Hititlere ait kalıntılara, Kapadokya Bölgesi'nde bulunan höyüklerde rastlamak mümkündür. 
Friglerin, Orta Anadolu'nun önemli kentlerinin hemen hepsini yıkarak Hitit İmparatorluğu'nu ortadan kaldırılmasından sonra Orta ve Güneydoğu Anadolu'da Geç Hitit Krallıkları ortaya çıkmıştır.
Kimmerler'in Frig egemenliğine son vermesi neticesinde Anadolu'da Medler (M.Ö. 585), daha sonra da Persler (M.Ö.547) görülür. 
Persleri yenerek bölgeyi kontrolü altına almak isteyen İskender'e direnen Kapadokya halkı, Kapadokya Krallığı'nı kurdu. 
M.S.17'de Tiberius Kapadokya'yı Roma'ya bağlayarak bölgedeki kargaşaya son verdi. 
Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle Kapadokya Doğu Roma İmparatorluğu'nun etkisi altında kaldı. 
7. yüzyılın ilk yıllarında Kapadokya'da Sasanilerle Bizanslılar arasında yoğun savaşlar oldu. 
Sasaniler bölgeyi 6-7 yıl kadar ellerinde tuttular. 
651'de İslâm Halifesi Hz.Osman, Sasanileri yıkınca; bölge, bu defa Müslüman Arap güçlerinin akınlarına uğradı.
Müslüman Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya girmesiyle yeni bir dönem başladı. 
İran ve Mezopotamya bölgesindeki zaferlerinin ardından 11. yüzyılın ikinci yarısında Türkler Anadolu'ya hızla yerleştiler. 
1071 yılında Malazgirt ovasında Bizans İmparatoru Romanos Diogenes, Selçuklu Hükümdarı Alparslan karşısında büyük bir mağlubiyete uğrar ve esir alınır. 
1080 yılında Süleyman Şah Konya'yı başkent yaparak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurar. 
1082 de Kayseri Türklerin eline geçer. 
Aksaray, Niğde gibi şehirler imar edilir. 
Fethedilen yerlerde birçok kervansaray, cami, medrese ve türbe gibi eserler yapılır.
Kapadokya Bölgesi, Osmanlı Dönemi'nde de oldukça sakindi. 
Nevşehir, Damat İbrahim Paşa Dönemi'ne kadar Niğde'ye bağlı küçük bir köydü. 
18. yüzyıl başlarında özellikle Damat İbrahim Paşa zamanında Nevşehir, Gülşehir, Özkonak, Avanos ve Ürgüp'te imar hareketleri gelişmiş; camiler, külliyeler, çeşmeler yaptırılmıştır. 
Özkonak kasabasının merkezinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in doğu seferi esnasında(1514) yapılmış köprü, Nevşehir'deki erken Osmanlı eseri olması hasebiyle mühimdir.
Yayınlanmış Osmanlı Devleti dönemine ait bir deftere göre Başköy; 1530 yılında Ürgüp kazasına bağlıydı. 
Sonraki zamanda Başköy, Osmanlı Devleti'nde meydana gelen idari değişikliklere bağlı olarak Ürgüp, İncesu ve Niğde kazalarına bağlı olmuştur. 
Başköy, 1972 yılına kadar Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı bir köydü. 
Belediye teşkilatının kurulması ve Ürgüp'ün ilçe olması üzerine Başdere adını alan köy Nevşehir iline ve Ürgüp ilçesine bağlandı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder