9 Ağustos 2011 Salı

Yenikapı Mevlevihane Türbesi, Zeytinburnu, İstanbul

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde bulunan Yenikapı Mevlevihane’sinin semahanesinin güneybatı köşesinde bulunan bu türbe 16.00x14.00 m. ölçüsündedir. Türbe içerisinde 40 Mevlevi dervişinin sandukası bulunmaktadır. Bunların içerisindeki Yenikapı Mevlevihane’sinin ilk postnişini Kemal Ahmed Dede’nin sandukası diğerlerinden daha büyük tutulmuştur. Ayrıca burada Ebubekir Çelebi, Dugani Ahmed Dede, Naci Ahmed Dede, Seyyid Ebubekir Dede ve Abdülahad Çelebizade Veled Çelebi’nin sandukaları vardır.

Türbe dikdörtgen planlı olup, dış cephesinde oymalı alınlıklar ve hacet penceresine yer verilmiştir. Türbe Kubbe-i Hadra’dan getirilmiş çinilerle bezenmiştir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder