27 Temmuz 2010 Salı

Avgunlu Medresesi, Kayseri Gıyasiye ve Şifaiye Medreselerinin batı köşesindedir. Avgunlu Medresesi 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. Dönemin en önemli medreselerinden birisi olduğu ifade edilmektedir. Ancak bugün kitabesi bulunamadığı için hakkında kesin bilgi yoktur. Giriş kapısı ile büyük eyvanının ayakta olduğu medrese, büyük bir ihtimalle 13. Asrın başlarında inşa edilmiştir. Giriş kapısının sağında medresenin inşasını sağlayan zatın türbesi vardır. Solunda ise bir küçük oda yer almaktadır. Karşıda iki kademe tonozlardan oluşan büyük eyvanı vardır. Eyvanın sağ
ve solunda da ders odaları bulunmaktadır. Diğer hücre odalar yakılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Medrese alanını duvarla çevirerek daha fazla tahribata uğramasını önlemiştir.

Avgunlu Medrese içerisinde bulunan Kümbed, 1193 yılında Lala  Muslihiddin tarafından kendi adına yaptırılmıştır. İki katlı ve Sekizgen planlı olan kümbet 2. Abdulhamit tarafından tamir ettirilerek günümüze kadar korunmuştur.
Mimar Sinan Parkı içindeki Selçuklu Medresesinin halk arasındaki ismi olan “Avgunlu” kelimesini Albert Gabrıel “Af günü” olarak tesbit etmiştir.Yapı tarzı itibariyle XIII. yy. Selçuklu Medresesidir.


·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER

·  Gilaboru
·  Keşlik 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder