27 Temmuz 2010 Salı

Kayserili Ahmed Paşa (1796-1878)


Denizci ve devlet adamı. İstanbul’da er olarak donanmaya girdi, subay oldu. Sisam, Trablusgarp ve Mısır’daki çalışmalarıyla riyale (günümüzde tümamiral), 1845’te patrona (koramiral) ve daha sonra da kapudaneliğe (oramiral) yükseldi. Kırım Savaşı’nda Mahmudiye gemisinden Karadeniz Türk Filosu’na komuta etti. Vezirlik rütbesi aldı. Akdeniz Adaları, İzmir, Sayda ve Yanya valiliklerinde bulundu.
İki kez bahriye nazırı oldu. Valiliklerde bulundu. Abdülaziz’i tahttan indirme eylemine katıldı. V.Murad döneminde Kaptan-ı Derya II.Abdülhamid döneminde de meclis-i Hass-ı Vükela’ya memur oldu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yüzünden Tuna valiliğine getirilerek İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Bir süre de Ruscuk komutanı olarak görev yaptı.

·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER
·  Gilaboru
·  Keşlik 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder