27 Temmuz 2010 Salı

Kayseri Köşk Medresesi, KayseriKAYSERİ KÖŞK MEDRESESİ

Köşk Medrese, Kayseri şehir merkezindeki Gültepe Mahallesi’nin Köşk Dağı mevkiindedir. Kayseri’nin güney doğusuna düşen bu medrese, bugün Askeri Garnizon alanı içerisindedir. Köşk Medrese, Anadolu’da kırk altı yıl kadar hüküm süren, başkentleri Sivas ile Kayseri olan Eratna Beyliği’nin kurucusu Alaaddin Eretna tarafından, eşi Melike Suli Paşa (Sulu Paşa) Hatun adına 1339 (Hicri 740) yılında inşa ettirilmiştir. Kitabesinde şöyle yazmaktadır:
   ”Bu binanm yapılmasını, yüce noyan dünyada emirler meliki Emir Eretna, adaleti artsın, muharrem 740 ( 1339) yılında eşi merhum Süli Paşa için, toprağı mübarek olsun, emretti.”

Yapı günümüzde medrese olarak bilinmekle beraber, tarihi kaynaklarda ilk inşa amacının tekke olduğu yazmaktadır. Haili Edhem, “Kayseri Şehri” adlı eserinde medresenin Şer’i Mahkeme Sicilleri’nde göre Aleaddin Eratna tarafından Şeyh Ervhadeddin Kirmani sufilerine (tasavvuf ehline) ait tekke olmak üzere kurulmuş olduğunu yazmaktadır.
Avlunun ortasında bulunan kümbet üzerinde kitabe bulunmamaktadır.
Türbe kitabelerinden ve tarihi kayıtlardan bu türbede yatanların Suli Paşa Hatun, Aleaddin Eratna, oğulları Giyaseddin Mehmed ve onun oğlu Aleaddin Ali olduğu bilinmektedir.
Revaklarda ve avlunun ortasında bulunan türbede taşçı işaretlerine rastlanmaktadır. (Taş ustalarının kendi yonttukları kesme taş bloklar üzerine kazıdıkları küçük işaret ya da simgelere “taşçı işareti” denilir. Erken Dönem Anadolu-Türk mimarisinde sık rastlanan ancak Osmanlı yapılarında pek görülmeyen taşçı işaretleri, o yapının taş işçiliğini yapan ustanın “imzası” niteliğindedir. Her taş ustasının kendisine ya da ailesine ait özgün bir işareti olduğu bilinmektedir.)
   Kare şeklinde olan Medresenin kesiti yaklaşık olarak 30 metredir. Giriş kapısı geniş bir açık hole açılır. Büyük kapının tam karsısında türbe vardır. Holün kenarında sıralanan eyvan şeklinde, önleri açık üstü tonozlarla örtülü onbeş oda bulunmaktadır.
Bu medrese, günümüzde Vakıflar Idaresi tarafından ”Aşevi” olarak kullanılmaktadır.
·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER
·  Gilaboru
·  Keşlik 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder