28 Temmuz 2010 Çarşamba

Hacıkılıç Camii, KayseriHacı Kılıç Camii, Selçuklu devletinin son dönemlerinden kalma bir eser olarak 750 yılı aşan yaşına rağmen hala dimdik ayakta duran Hacı Kılıç Camii, taçkapısı ve mihrabındaki süslemelerle Kayseri’deki tarihi eserler arasında özgün bir yere sahiptir
Kayseri şehir merkezinde ve İstasyon Caddesi üzerindeki Hacı Kılıç Camii, Selçuklu döneminin önemli eserlerinden biridir Kayseri’nin sahip olduğu dini yapılar arasında önemli bir yeri bulunan Hacı Kılıç Camii; Selçuklu devletinin son dönemlerinde 647 (M 1249} tarihinde Ebu’l-Kâsım bin Ali Tûsî tarafından yaptırılmıştır

Hacı Kılıç Camii, yanındaki medrese ile bir bütün oluşturmaktadır Her iki yapı da kesme taştan yapılmıştır Cami ve medreseyi meydana getiren yapı, kıble istikametinde 52X37 m ölçülerinde, kalın taş duvarlarla çevrilmiş dikdörtgen bir plana sahiptir Güney cephede üstte kemerli üç pencere vardır Ortada dışa doğru kadar çıkıntılı mihrap bolümü bariz bir şekilde görülmektedir Medresenin kuzey batı köşesinde kare, camiin güney doğu köşesinde silindirik biçimde yapılmış köşe kuleleri vardır Külliyenin doğu cephesinde camiye ait iki büyük pencere yer almaktadır İlk pencere iki bölümdür; alt kısmı dikdörtgendir, üstte de sivri kemer içine de küçük bir pencere yerleştirilmiştir İkinci pencerenin önüne büyük bir taş minare yapılarak kapatılmıştır, pencerenin sadece kenarı görülebilmektedir Minarenin hemen yanında Kayseri Mirlivası Hüseyin Bey’e ait bir mezar bulunmaktadır Kitabesinde 953 Ramazan (M 1552) tarihi okunmakta olan bu mezar önceleri camiin önünde bulunmakta iken, buradan cadde açılması üzerine camiin minaresi bitişiğine nakledilmiş, mezar taşları da minare kaidesine yerleştirilmiştir
Caminin giriş cephesinde, kapının iki yanında birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır Bunlardan sağ taraftakinin önü sonradan yapılmış minare kaidesi ile kapatılmıştır İbadet mekanında, mihrap duvarında üç, batı duvarında da iki pencere daha bulunmakta olup, bunlar mazgal pencere niteliğindedir Mihrap nişi geometrik örgülü yıldız geçmelerden meydana gelmiş bir bordürle çevrilmiştir.


·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER

·  Gilaboru
·  Keşlik 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder