27 Temmuz 2010 Salı

Seraceddin Medresesi, KayseriSERACEDDİN MEDRESESİ

Selçuklu vezirlerinden Seraceddin Bedri tarafından 1238 yılında inşa edilmiştir. Küçük bir medresedir. Giriş kapısının tam karşısında iç salon çapında eyvanı vardır. Eyvanın iki tarafında büyük odalar bulunmaktadır. Yine bu eyvanın sağ ve solunda iki küçük eyvan yer almakta ve bunları kapıya doğru sıralanan odalar takip etmektedir. Onarımı bitirildikten sonra çeşitli işlerle kiraya verilen medrese şimdi kitabevi olarak kullanılmaktadır.

Hunat Camii’nin güneyinde ve camiye 100 metre kadar mesafede yer alan Medrese, özellikleri itibariyle Hunat Medresesi’ne benzediği için, ”Küçük Hunat Medresesi” diye de anılmaktadır. Kitabesi şöyledir : ”Bu medreseyi, Keykubad oğlu büyük sultan, din ve dünyanın kurtarıcısı Kasimü’l Emirü’l-Mümininin, Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde, 636′da Allah’ın yardımına muhtaç, zayıf kul Seraceddin Lala Bedri mağrifetiyle yaptırdı.”
Hacmi küçük fakat yapısı sağlamdır. Duvarları kesme taştandır. Dönemin Selçuklu medrese mimarisine uygun bir plana sahiptir. Medresenin giriş kapısından ve herhangi bir yerinde süsleme elemanı bulunmamaktadır. Diğer medreselerden ayrı olarak dış duvarlarının üzerinde sıra halinde mazgallı bir parmaklık dolaşmaktadır.
Medreseye güneye bakan kapısından girilir ve basık tonozla örtülü bir kapı aralığından üstü açık avluya çıkılır. Girişten avluya çıkar çıkmaz her iki yanda merdivenler vardır ve bunlarla çatıya çıkılır. Avlusu revaklıdır. Avlunun doğu ve batısında dörder oda ve birer eyvan bulunmaktadır. Ana eyvan avlunun kuzey cephesinde ve giriş kapısının karşısındadır. Büyük eyvanın her iki tarafında dikdörtgen biçimli birer oda bulunmaktadır.·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER
·  Gilaboru
·  Keşlik 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder