27 Temmuz 2010 Salı

Pervane Bey Medresesi, Kayseri

KAYSERİ PERVANE BEY MEDRESESİ Pervane Bey Medresesi’ne ait çok fazla kaynak bulunmamakla birlikte, Ahmet Nazif’in “Mirat-ı Kayseriyye” adlı eserinde de belirtildiği üzere medresenin Anadolu Selçuklu Devleti vezirlerinden Pervane4 Muineddin Süleyman tarafından
XIII. yüzyılın ikinci yarısında yaptırıldığı belirtilmektedir5. Mehmet Çayırdağ’ın
“Kayseri Tarihi Araştırmaları”6 adlı kitabında ise Ahmet Eflaki’nin “Menakibûlarifin” adlı eserinden medreseye ilişkin şöyle bir alıntı yapılmıştır:
“….. Ediplerin Sultanı Fahrettin Divdest rivayet etti ki: Muineddin Pervane,
Kayseri’de büyük bir medrese yapmıştı…..”
Medresenin yeri konusunda da farklı değerlendirmeler söz konusudur. “Kayseri ilinin Kazancılar Çarşısı’nda yeralan Pervane Bey Medresesi ile Eskiciler Çarşısı’ndaki Pervane Bey Mescid-i Şerifi adı geçenin cümle-i hayratından
olduğu gibi pervane tarım alanı da kendisinin malikanesinden madud7 idi”8 .
Medrese vakfının akarı olarak ise; Karaman Eyaleti’ne ait 565 numaralı ve 1500
tarihli tahrir defteri içindeki Kayseri Vakıflarına ait vakıf tahririnde medresenin
Kayseri merkezinde olduğu belirtilmiştir.

Medrese konusunda diğer bir bilgi ise Mehmet İnbaşı’nın “XVI. yüzyılda
Kayseri”10 adlı kitabında yer almakta olup; medresenin dikdörtgen planlı açıklığa
sahip bir çarşı bölümü bulunduğunu belirtmektedir.
Bazı araştırmacılar tarafından Pervane Bey Medresesi’ne ait olduğu düşünülen
yapı kalıntıları, Kayseri Kapalıçarşısı’nda yapılan restorasyonlar sırasında 1988 yılında ortaya çıkarılmıştır. Bazı yerlerde 2–3 metreye kadar ulaşan temel kalıntıları bulunan medrese, Kayseri Koruma Kurulu tarafından incelenmiş;
sonrasında Kapalıçarşı’daki restorasyon çalışmalarıyla birlikte değerlendirilmesine karar verilmiştir.·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER
·  Gilaboru
·  Keşlik 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder