27 Temmuz 2010 Salı

Han Kümbeti, KayseriHAN KÜMBETİ

Kayseri Talas Caddesi’nde Han Camisi’nin de güneyinde bulunan kümbet, XII.yüzyılda kesme taştan yapılmış, iki katlı, sekizgen planlı bir mezar anıtıdır. Kümbetin altında mumyalık kısmı kare planlı olup, girişi doğu yönündendir. İkinci katın sekizgen külahı altında, dış cephede, kümbeti çepeçevre dolaşan kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabenin mealen anlamı şöyledir:

“Bu kabir merhum, mahsun, büyük kumandan, kerem sahibi Cemaleddin Tanrıvermiş bin Davud’undur. Allah makamını nurlandırsın. Allah ki Ondan başka tanrı yoktur. Daima diri ve yarattıklarını koruyan yöneticidir. Kendisine ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi Onundur. Onun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir. Onların önünden ve arkalarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri katlamıştır. Onları korumak kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur kendisine ağır gelmez. Doğruluk sapıklıktan seçilip belli olmuştur h.584 (1188)”.
Kümbet içerisinde iki lahit bulunmaktadır. Köfeki taşından yüksek olarak yapılmıştır. Sandukalardan biri Cemaleddin Tengribirmiş’e (Tanrıvermiş) aittir. Diğerinin kitabesine göre bu sandukada yatan kişi ise Emir Ali Hüsam adlı bir şahıstır ve 1235 yılında vefat etmiştir.
Kayseri Talas Caddesi üzerinde bulunan Emir Cemaleddin Tanrıvermiş Kümbeti, Han Camii’nin güneydoğusundadır. Kitabesine göre 1188 yılında Cemaleddin Tanrıvermiş tarafından yaptırılmıştır.
Kayseri’de birçok kümbette olduğu gibi kare bir kaide üzerine oturmaktadır. XII. yüzyılda kesme taştan yapılmış, iki katlı, sekizgen planlı bir mezar anıtıdır. Kümbetin altında mumyalık kısmı kare planlı olup, girişi doğu yönündendir. 8 cephenin doğu, batı, güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinde pencereler vardır. Diğer cepheler sağır tutulmuştur. Bu pencereler Hunat Hatun Kümbeti’nde olduğu gibi orta ayaklı çift pencerelerdir. Ayaklardan bazıları kaybolmuştur.
Türbeye Kuzeydoğusundaki kapıdan eşiksiz girilir. İçten sivri bir kubbe ile örtülüdür. Kaideden 7 metre yukarıda ve sekizgen külahın altında, dış cephede, kümbeti çepeçevre dolaşan kitabesi bulunmaktadır.·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER
·  Gilaboru
·  Keşlik 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder