27 Temmuz 2010 Salı

Hacıkılıç Medresesi, KayseriHACIKILIÇ MEDRESESİ

Kayseri İstasyon Caddesi’nde Hacıkılıç Camii’nin bitişiğinde bulunan bu medrese, Selçukluların zayıflamaya başladığı bir dönemde inşa edilmiştir. Kitabesinde, ”Bu mübarek medresenin yapılmasında Keyhüsrev oğlu yüce Sultan, din ve dünyanın şeretli, fetihler sahibi Keykavus devrinde 647 (1249) yı1ında Zayıf kul Tuslu Ali Oğlu Ebu’l Kasım eliyle emretti” denilmektedir. Buna göre, inşa tarihi 1249 olmaktadır.

Medrese’nin kapıları Selçuklu Süsleme sanatının en güzel örneklerindendir. Medrese 19 . Asrın ortalarına kadar kullanılmıştır. Daha sonra ihmal edilmişse de, son yıllarda onarılıp Cami müştemilatına dahil edilmiştir. Şimdi burası müstakil Kur’an Kursu olarak değerlendirilmektedir
Medrese ve cami birbirine bitişik olarak yapılmış olmalarına rağmen her ikisinin de ayrı ayrı girişleri bulunmaktadır. Bunlardan sol taraftaki camiye, sağ taraftaki de medreseye aittir. Cami ve medresenin giriş kapıları mukarnaslar ile bezelidir. Her ikisinin üzerinde Tevbe Suresi’nden Ayet’ler yazılıdır. Medresenin giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır.

Medrese Selçuklu medrese plan düzeninde, açık avlulu, revaklı, dikdörtgen planlı olup, kalın taş duvarlı olarak yapılmıştır. Medresenin doğusundaki giriş eyvanının karşısında ana eyvan bulunmaktadır. Ana eyvanın yanında büyük bir dershane, avlunun doğu ve kuzeyinde de hücreler sıralanmıştır.
Medresenin güneyi yanındaki Hacı Kılıç Camisi ile bitişiktir. Giriş eyvanının güneyindeki sivri tonoz örtülü bir girişle de yanındaki türbeye geçilmektedir.·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER
·  Gilaboru
·  Keşlik 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder