28 Temmuz 2010 Çarşamba

Kayseri Han Camii, Kayseri
13. yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edilen yapının ilk yapılışında “cami” değil “han” olduğu düşüncesi ağır basmaktadır. Bu görüş, mimari planın Selçuklu han planları ile daha çok örtüşmesinden doğmuştur. Han Camii, kubbesiz fakat altı pencereli orta tonozun hakim olduğu iç mimarisiyle dikkat çeker.

Selçuklular döneminde, şehir surlarla çevriliydi. Dizdar adı verilen kale bekçileri gece oldu mu, kale kapılarını kapatırdı. Şehre geç ulaşanlar mecburen dışarda kalırlardı. işte bunlar için, ilk defa bu han inşa edilmiş ve gelenler burada korumaya alınmıştır. Daha sonra, şehir dışarı taşınca, bu han fonksiyonunu kaybetmiştir. Yapılış tarzı itibariyle de klasik üslupta ve sağlam olduğu için, burası camiye dönüştürülmüştür.
Büyük bir ihtimal1e 13.Asırda yapılan han, belki birkaç asır sonra bugünkü şeklini almıştır. Sade bir yapıdır. Kuzey kısmı, halen depo olarak kullanılmaktadır. Cami ise ibadete açıktır. Kıble kısmında, sütunlu açık kısmıyla dikkati çeker. Ana giriş kapısı bu cephedeydi. Cami yapılınca burası mihraba dönüştürülmüştür.
Kayseri il merkezinde Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan Han Camisi, 13. yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edilmiştir. Uzun yıllardan beri bir cami olarak kullanılmakla beraber tipik bir Selçuklu hanı olduğu uzmanların görüşüne göre ağır basmaktadır.  Kitabesi bulunmamaktadır. Hanın ne zaman camiye çevrildiği ve ne zaman yapıldığı konusunda da kesin bilgi yoktur.Cami ile ilgili kayıtlar 1856 ve 1896 yıllarında geçirdiği onarımlarla ilgilidir.

Cami,genişliği 29,5 metre, uzunluğu 38,9 metre olan dikdörtgen bir plan üzerine oturtulmuştur. Kıble tarafında dört ayak üstünde birbirlerinden kemerlerle ayrılan, üstleri tonozlu, önü açık revaklar şeklinde beş gözlü bir bölüm bulunmaktadır. Bunlardan ortadaki tonoz diğerlerinden daha geniş ve yüksektir.
Caminin iç mekanı; kenarları masif kalın duvarlar ve ortada beş büyük kemerli bölümden oluşur. Burasını enine dört, boyuna altı sıra halinde yirmi dört adet ayak taşır. Orta sahın kıbleye dikey olarak kademeli tonozlarla yapılmışken, iki yandaki bölmeler kıbleye paralel biçimde yedişer hücreli olarak yerleştirilmiştir.


·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER

·  Gilaboru
·  Keşlik 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder